نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

فهرست پیشنهادی موضوعات پایان نامه در ارتباط با دیوان عدالت اداری

نظر به اینكه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد و دكترای حقوق عمومی كه به مرحله پایان نامه می­­­­­­رسند معمولاً درجستجوی موضوعاتی هستند كه علاوه بر جنبه نظری، در جریان عمل نیز مورد نیاز دستگاهها به ویژه دیوان عدالت اداری باشد، لذا برخی از موضوعاتی كه می­توانند به دانشجویان در ارتباط با دیوان عدالت اداری پیشنهاد شوند طی نامه­هایی از سوی معاونت آموزش و پژوهش به مدیران گروههای حقوق عمومی دانشگاههای مختلف اعلام شده­اند كه عناوین آنها به شرح ذیل می­باشد:

1- بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری.
2- بررسی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری.
3- چالش های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری.
4- صلاحیت های دیوان عدالت اداری در آیینه رویه قضایی.
5- بایسته های آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حقوق عمومی.
6- بایسته های اجرای احكام دیوان عدالت اداری.
7- موسسات عمومی غیر دولتی و امكان شكایت از آنهادردیوان عدالت اداری.
8- شوراهای اسلامی و امكان نظارت بر آنها در دیوان عدالت اداری.
9- تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی.
10- دادگاههای اداری و نظارت دیوان عدالت اداری.
11- ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری.
12- تأثیر دیوان عدالت اداری درپیشگیری از فساد اداری.
13- نقش دیوان عدالت اداری درارتقاء و گسترش حقوق شهروندی.
14- مراجع دادرسی اداری در كشورهای عربی (مصر، لبنان،سوریه و...).
15- مسئولیت مدنی دولت در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
16- مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیر دولتی در آئینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
17- مسئولیت مدنی بانكهای بخش عمومی اقتصاد کشور در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
18- نقش و جایگاه رویه قضایی دیوان عدالت اداری درحقوق ایران (جایگاه و تأثیر آن در وضع، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات).
19- جبران خسارت و اصول حاكم بر آن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری.
20- شخص ثالث درقانون و رویه دیوان عدالت اداری.
21- رویكردهای كیفری در قانون دیوان عدالت اداری.
22- رسیدگی شكلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری.
23- صلح و سازش در موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری.
24- صلاحیت محاكم دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به شكایات تابعیت.
25- طرق فوق العاده رسیدگی در دیوان عدالت اداری.
26- نقش دادستان درموضوعات حقوق عمومی.
27- اصول حاكم بر تفسیر قوانین و مقررات.
28- نقش هیأت عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع.
29- ملاك كلی بودن مصوبات مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
30- بررسی پیش نویس قانون عام اداری : ضرورت آیین مند نمودن تصمیمات اداری.

 لازم به ذكر است آثار دانشجویانی كه مورد تاْیید دیوان قرار گیرد، با حمایت دیوان به چاپ خواهد رسید.


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.