از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد:

محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و به شهادت رساندن فلسطینیان


رئیس دیوان عدالت اداری انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و به شهادت رساندن فلسطینیان معترض را محکوم کرد.

پس از گذشت یک دهه در دیوان عدالت اداری:

برای اولین بار تعداد پرونده های مختومه از پرونده های وارده سبقت گرفت


پرونده های مختومه دیوان عدالت اداری در سال 1396 پس از 10 سال از پرونده های وارده سبقت گرفت.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اشراف علمی قضات دیوان عدالت اداری قابل توجه است


رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حجم کار دیوان را غیر قابل تصور، و اشراف علمی قضات دیوان را قابل توجه دانست.

رئیس دیوان عدالت اداری:

اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه به مجلس ارائه می شود


رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه هیأت عمومی دیوان که با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه به منظور بررسی و تصویب به مجلس ارائه می شود.

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض از تغییر کاربری ممنوع شد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض از تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر تهران را باطل کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری:

نیمه شعبان رستاخیز انتظار فرج و امید به رستگاری است


حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: نیمه شعبان رستاخیز انتظار فرج است و به یُمن مولود مبارک این روز است که امید به رستگاری در انسان زنده است.

temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb