Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/529


موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 280/21/80/4055 مورخ 30/7/90
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیات تخصصی اداری و استخدامی


* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/529 دادنامه : 107 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : آقای حسن صدیق
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 280/21/80/4055 مورخ 30/7/90
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
فرزندان پسر سرپرست مرد ، در صورتی که براساس تشخیص کمیسیون عالی پزشکی نیرو از کارافتاده دائم باشند می توانند از ابتدای سن 23 سالگی تا پایان عمر با کفالت از کارافتادگی و با حق بیمه معادل قبل از سن مذکور تحت پوشش سازمان قرار گیرند . در صورت ازدواج ، همسر و فرزندان ایشان ( عروس و نوه سرپرست ) با حق بیمه آزاد الزاماً بایستی تحت پوشش سازمان قرار گیرند . تاخیر در برقراری بیمه عروس و نوه ( از تاریخ ازدواج و تولد ) مشمول جرایم مقرر می گردد .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
دستورالعمل موضوع خواسته مغایر ماده 8 قانون اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح و بند « ح » ماده 191 قانون ناجا و تبصره 1 آن می باشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
الف ) در مواد 6 ، 7 ، 8 و9 قانون اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مصوب 29/10/72 عائله تحت تکفل شامل همسر ، فرزندان ، پدر و مادر تحت تکفل و فرزندان کارمندان اناث را مشخص و آنها را طی شرایطی از نظر حد نصاب سنی و ابتلا به بیماری غیر قابل علاج و ... تحت پوشش بیمه درمانی قرارداده که دولت و دستگاه های اجرایی مکلف به تامین بخش عمده ای از حق بیمه سرانه آنها که هرساله توسط دولت محترم تصویب وابلاغ می شود .
ب ) در تبصره ماده 11 همین قانون ( قانون اساسنامه ) به بیمه شده ( سرپرست ) اجازه داده سایر افراد تحت تکفل وابسته به خود را که در قوانین و مقررات استخدامی ارتش ، سپاه و ناجا ( از جمله بند ج ماده 191 قانون ناجا مورد اشاره خواهان محترم در دادخواست تقدیمی )بعنوان مستمری بگیران یاد شده در صورت پرداخت تمام حق بیمه سرانه توسط بیمه شده ( سرپرست ) مطابق حق بیمه سرانه کارکنان دولت زیر پوشش خدمات درمانی سازمان قرار دهند .
ج ) دولت محترم هرساله مبلغ حق بیمه سرانه این افراد به عنوان افراد تبعی درجه 3 شامل پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، عروس ، داماد و سایر موارد که توسط شورای عالی بیمه سلامت تعیین و تایید می گردد تصویب و ابلاغ می نماید که این مصوبات توسط ستاد کل نیروهای مسلح به این سازمان جهت اجراء ابلاغ می گردد.
د ) بخشنامه صادره این سازمان براساس مواد قانونی قانون اساسنامه خصوصاً مواد 8 در ارتباط با فرزند پسر معلول و تبصره ماده 11 خصوصاً نوه ها و تصویب نامه سالیانه هیات محترم دولت و پیرو آن ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح و بعلاوه براساس نظریه حقوقی شماره 16/108/1/161 مورخ 29/4/77 و بخشنامه ابلاغی 782/91/1/2010 مورخ 5/10/91 تهیه و ابلاغ شده که دقیقاً منطبق بر قانون اساسنامه سازمان خدمات درمانی و قوانین و مقررات استخدامی ارتش ، سپاه و ناجا و مصوبات هیات دولت ، ستاد کل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد .
رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
در خصوص شکایت آقای حسن صدیق بطرفیت سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 280/21/80/4055 مورخ 30/7/1390 در قسمت مربوط به احتساب حق بیمه عروس و نوه سرپرست بصورت آزاد از آنجائیکه تبصره ماده 11 قانون اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/10/72 مقرر نموده است « افراد موضوع مواد 10 و 11 این اساسنامه ، همچنین سایر افراد تحت تکفل موضوع ماده 164 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 و ماده 182 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی مصوب 1370 ( به استثنای افراد موضوع مواد 6 ، 7 ، 8 و 9 این اساسنامه ) در صورت پرداخت تمام حق بیمه سرانه توسط بیمه شده مطابق حق بیمه سرانه کارکنان دولت می توانند زیر پوشش خدمات درمانی سازمان قرار گیرند )) و دستورالعمل موضوع شکایت منطبق بر تبصره فوق تنظیم گردیده است لذا مغایرتی با مقررات قانونی ندارد لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...