Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع /95/563


موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 4860/400 د مورخ 4/3/1394 در خصوص حذف حقوق و مزایای موکلین از طرح تحول نظام سلامت
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
* شماره پــرونـــده : هـ ع /95/563 دادنامه : 96 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : آقای مظفر حیدری و غیره با وکالت آقای طاهر امیری اضماره
*طرف شکایت : معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 4860/400 د مورخ 4/3/1394 در خصوص حذف حقوق و مزایای موکلین از طرح تحول نظام سلامت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل شماره 4860/400 د مورخ 4/3/1394 :
با عنایت به بند 5 بخشنامه شماره 4230/400 د مورخ 11/2/93 در خصوص ضرورت انتقال مطب پزشکان مشمول «برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» به کلینیک ویژه دانشگاه حداکثر تا تاریخ 1/9/93، به استحضار می رساند جهت بهره مندی از مزایای برنامه ماندگاری، می بایست فهرست پزشکان تمام وقت جغرافیایی در پرتال برنامه تحول نظـام سلامت، بخش «فرم برنامه مـاندگاری» تکمیل گردد و اسامی پزشکان دارای مطب فعال و غیر تمام وقت از این سامانه حذف گردد. لازم به ذکر است تخصیص بخش عملکردی برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان از ابتدای آذر لغایت پایان اسفند ماه 1393 منوط به اصلاح فهرست پزشکان در این سامانه است، لذا مقتضی است حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 7/3/94 نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات پزشکان در پرتال مذکور اقدام فرمایید. پرتال اصلاح شده، ملاک تخصیص بخش عملکردی ماندگاری در ماههای آبان تا اسفند 93 خواهد بود.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
1- مخالفت متن مصوبه مورد شکایت با روح قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، 2- مخالفت با دستورالعمل های قبلی صادره توسط وزارت بهداشت، 3- مغایرت با فرمایشات رهبری در خدمت رسانی به مناطق محروم، 4- محقق کردن ضرر و زیان، 5- حذف یک طرفه قرارداد قبلی متضمن نقض قانون و طرح تحول سلامت و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بوده، لذا تقاضای ابطال دستورالعمل فوق الذکر را داریم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 131 مورخ 6/2/1396 دفتر هیأت عمومی اعلام نموده است که :
1- نامبردگان ادعا نموده اند از تاریخ 1/4/93 در راستای برنامه طرح تحول نظام سلامت خدمت خود را در بیمارستان گرمی مغان شروع نموده و متعهد گردیده اند تا تاریخ 1/9/93 مطب خود را تعطیل نمایند. لکن در تاریخ 1/6/93 وفق دستورالعمل شماره 9668/400 د معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام می گردد، در شهرهایی که بیمارستان یا مرکز جراحی محدود و خصوصی وجود ندارد، پزشکان غیر متعهد به خدمت که دارای گواهی پایان خدمت در مناطق محروم می باشند و دارای مطب فعال نیز می باشند با حفظ مطب می توانند از مزایای برنامه حمایت ماندگاری پزشکان مناطق محروم بهره مند گردند و تا پایان شهریور ماه سال 1393 نیز به شکات مذکور حق الزحمه سه برابر عملکرد تعلق گرفته است.
2- وفق بند یک ماده 4 و بند «1.1» ماده 5 دستورالعمل «برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم » فعالیت به صورت تمام وقت جغرافیایی و عدم فعالیت انتفاعی درمانی از شرایط اصلی بهره مندی از مزایای این برنامه می باشد.
3- با توجه به شرایط خاص برخی از مناطق محروم کشور طی نامه شماره 9668/400 د مورخ 1/6/93 به پزشکان غیر متعهد خدمت که گواهی اتمام دوره خود را از وزارت متبوع دریافت نموده اند، اجازه داده شد با رعایت شرایط تمام وقتی، از مزایای برنامه ماندگاری بهره مند گردند.
4- تعرفه ارزش ریالی ضریب (کا) در مناطق محروم کشور ، تا دو برابر ارزش نسبی درج شده در کتاب « ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت» پرداخت می گردد.
با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در جلسه مورخ 1/5/96 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح شده با توجه به نظر بیش از سه چهارم اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح آتی انشاء رای می گردد :
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 4860/400 د مورخ 4/3/94 که طی آن در ادامه اجرای طرح ماندگاری پزشکانی را که دارای مطب فعال بوده و غیر تمام وقت هستند از سامانه مربوط خارج نموده از حیث مغایرت با حکم تبصره ذیل بند « د » ماده 32 و بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه و مقررات طرح تحول سلامت با عنایت به اینکه اولاً : در بندهای قانونی مورد استناد حکمی در خصوص موضوع ملاحظه نمی گردد بنابراین مغایرتی با احکام قانونی موصوف ندارد و ثانیاً : از طرف شکات ، آئین نامه یا دستور العمل بالادستی که واجد حکم مغایر با بخشنامه باشد ارائه نگردیده است و اینکه مصوبه 74450/ ت 50982/هـ مورخ 1/7/93 هیات وزیران بشرح بند 6 مفاداً پزشکان تمام وقت جغرافیایی که مشمول تعرفه ارزش ریالی ( ضریب k ) قرار داده است و مستفاد از آن اعمال طرح تحول سلامت برای آن دسته از پزشکانی که مطب فعال نداشته باشند مجاز است و اینکه مقام صادر کننده بخشنامه واجد اختیار در موضوع بوده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی (10 ) نفر از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...