Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع /95/563


موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 4860/400 د مورخ 4/3/1394 در خصوص حذف حقوق و مزایای موکلین از طرح تحول نظام سلامت
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
* شماره پــرونـــده : هـ ع /95/563 دادنامه : 96 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : آقای مظفر حیدری و غیره با وکالت آقای طاهر امیری اضماره
*طرف شکایت : معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 4860/400 د مورخ 4/3/1394 در خصوص حذف حقوق و مزایای موکلین از طرح تحول نظام سلامت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل شماره 4860/400 د مورخ 4/3/1394 :
با عنایت به بند 5 بخشنامه شماره 4230/400 د مورخ 11/2/93 در خصوص ضرورت انتقال مطب پزشکان مشمول «برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» به کلینیک ویژه دانشگاه حداکثر تا تاریخ 1/9/93، به استحضار می رساند جهت بهره مندی از مزایای برنامه ماندگاری، می بایست فهرست پزشکان تمام وقت جغرافیایی در پرتال برنامه تحول نظـام سلامت، بخش «فرم برنامه مـاندگاری» تکمیل گردد و اسامی پزشکان دارای مطب فعال و غیر تمام وقت از این سامانه حذف گردد. لازم به ذکر است تخصیص بخش عملکردی برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان از ابتدای آذر لغایت پایان اسفند ماه 1393 منوط به اصلاح فهرست پزشکان در این سامانه است، لذا مقتضی است حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 7/3/94 نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات پزشکان در پرتال مذکور اقدام فرمایید. پرتال اصلاح شده، ملاک تخصیص بخش عملکردی ماندگاری در ماههای آبان تا اسفند 93 خواهد بود.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
1- مخالفت متن مصوبه مورد شکایت با روح قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، 2- مخالفت با دستورالعمل های قبلی صادره توسط وزارت بهداشت، 3- مغایرت با فرمایشات رهبری در خدمت رسانی به مناطق محروم، 4- محقق کردن ضرر و زیان، 5- حذف یک طرفه قرارداد قبلی متضمن نقض قانون و طرح تحول سلامت و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بوده، لذا تقاضای ابطال دستورالعمل فوق الذکر را داریم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 131 مورخ 6/2/1396 دفتر هیأت عمومی اعلام نموده است که :
1- نامبردگان ادعا نموده اند از تاریخ 1/4/93 در راستای برنامه طرح تحول نظام سلامت خدمت خود را در بیمارستان گرمی مغان شروع نموده و متعهد گردیده اند تا تاریخ 1/9/93 مطب خود را تعطیل نمایند. لکن در تاریخ 1/6/93 وفق دستورالعمل شماره 9668/400 د معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام می گردد، در شهرهایی که بیمارستان یا مرکز جراحی محدود و خصوصی وجود ندارد، پزشکان غیر متعهد به خدمت که دارای گواهی پایان خدمت در مناطق محروم می باشند و دارای مطب فعال نیز می باشند با حفظ مطب می توانند از مزایای برنامه حمایت ماندگاری پزشکان مناطق محروم بهره مند گردند و تا پایان شهریور ماه سال 1393 نیز به شکات مذکور حق الزحمه سه برابر عملکرد تعلق گرفته است.
2- وفق بند یک ماده 4 و بند «1.1» ماده 5 دستورالعمل «برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم » فعالیت به صورت تمام وقت جغرافیایی و عدم فعالیت انتفاعی درمانی از شرایط اصلی بهره مندی از مزایای این برنامه می باشد.
3- با توجه به شرایط خاص برخی از مناطق محروم کشور طی نامه شماره 9668/400 د مورخ 1/6/93 به پزشکان غیر متعهد خدمت که گواهی اتمام دوره خود را از وزارت متبوع دریافت نموده اند، اجازه داده شد با رعایت شرایط تمام وقتی، از مزایای برنامه ماندگاری بهره مند گردند.
4- تعرفه ارزش ریالی ضریب (کا) در مناطق محروم کشور ، تا دو برابر ارزش نسبی درج شده در کتاب « ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت» پرداخت می گردد.
با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در جلسه مورخ 1/5/96 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح شده با توجه به نظر بیش از سه چهارم اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح آتی انشاء رای می گردد :
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 4860/400 د مورخ 4/3/94 که طی آن در ادامه اجرای طرح ماندگاری پزشکانی را که دارای مطب فعال بوده و غیر تمام وقت هستند از سامانه مربوط خارج نموده از حیث مغایرت با حکم تبصره ذیل بند « د » ماده 32 و بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه و مقررات طرح تحول سلامت با عنایت به اینکه اولاً : در بندهای قانونی مورد استناد حکمی در خصوص موضوع ملاحظه نمی گردد بنابراین مغایرتی با احکام قانونی موصوف ندارد و ثانیاً : از طرف شکات ، آئین نامه یا دستور العمل بالادستی که واجد حکم مغایر با بخشنامه باشد ارائه نگردیده است و اینکه مصوبه 74450/ ت 50982/هـ مورخ 1/7/93 هیات وزیران بشرح بند 6 مفاداً پزشکان تمام وقت جغرافیایی که مشمول تعرفه ارزش ریالی ( ضریب k ) قرار داده است و مستفاد از آن اعمال طرح تحول سلامت برای آن دسته از پزشکانی که مطب فعال نداشته باشند مجاز است و اینکه مقام صادر کننده بخشنامه واجد اختیار در موضوع بوده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی (10 ) نفر از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...