Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/205


موضوع: ابطال دستورالعمل مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی با کد دستور العمل 03/43/1390 اداره کل دامپزشکی تهران ( در مورد ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی )
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
* شماره پـرونـده : هـ ع/95/205 دادنامه : 95 تاریخ : 31/5/96
* شـاکـی : آقای عزت اله پورحسین فرزند موسی
* طرف شکایت : سازمان دامپزشکی کل کشور
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال دستورالعمل مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی با کد دستور العمل 03/43/1390 اداره کل دامپزشکی تهران ( در مورد ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی )

* متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل اجرائی ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس ، بهره برداری میادین دام ( عرضه - کشتاری ) با کد دستورالعمل 03/43/1390 که توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور تهیه و تنظیم و ابلاغ گردیده است در قسمتی که مربوط به ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی است .
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
دستورالعمل سازمان دامپزشکی اصالتاً ارتباطی در ساخت و ساز میدان زنده فروشی دام ندارد زیرا در میدان دام فقط دام زنده عرضه می شود نه کشتارگاه دارد و نه کشتاری می شود و اصولاً محل خرید و فروش است . و صرف نظر از اینکه دامپزشکی اداره نظارتی است در هیچ یک از قوانین نظام دامپزشکی چنین حقی لحاظ نگردیده که دامپزشکی در ساخت و احداث میدان زنده فروشی چنین دستورالعملی را صادر کند ... لذا مادتین 19 و مواد 2 و 3 آئین نامه اجرائی و ماده 10 هیچ ارتباطی به میادین دام ندارد ... دستورالعمل سازمان باکد مورد نظر نه دستور هیات وزیران است که منشاء قانونی داشته باشد نه جزء قانون است که اجرای آن قانونی باشد . شاکی متعاقباً دستورالعمل مورد شکایت را مغایر با مصوبه سال 92 هیات وزیران و ماده 3 قانون نحوه نگهداری حیوانات اهلی دانسته است ( صفحه 6 پرونده )
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت لایحه دفاعیه خود را در پنج بند تنظیم و به شرح ذیل تقدیم نموده است :
1- دادخواست دارای ایراد شکلی است زیرا خواهان بندهای « پ » و « ت » ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را رعایت ننموده و دادخواست مطروحه فاقد استناد به حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعایی مغایرت مصوبه با آن شده و همچنین فاقد دلائل وجهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد .
2- مطابق ماده 4 قانون سازمان دامپزشکی کشور « کلیه صاحبان و مسئولان نگاهداری دام و... اعم از اشخاص و موسسات و شرکت های خصوصی و یا دولتی و یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاهداری دام و ... اشتغال دارند ، موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه ای سازمانی می باشند .»
3- براساس مواد 2 و 3 و 4 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 13/9/87 کلیه مراکز نگهداری دام و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور نگهداری ، عرضه و فروش دام زنده و سایر فعالیت های مرتبط اشتغال دارند ، مشمول ضوابط بهداشتی و دستورالعملهای اجرایی موضوع آئین نامه فوق الذکر از مرحله احداث تا بهره برداری بوده و بازرسین سازمان موظفند در صورت مشاهده تخلف به تناسب نوع و میزان تخلف با متخلفین برخورد نمایند .
4- دستورالعمل مورد شکایت به شماره 03/43/1390 کاملاً منطبق بـا ماده 4 قانون سازمان دامپزشکی و مواد 2 و 3 و 4 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 13/9/1387 و در اجرای مقررات قانونی فوق صادرگردیده است .
5 – در متن دادخواست ، شاکی با تحریف و تغییر مفاد ماده 3 آئین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی ، نظارت بر ساخت و احداث میدان دام را از اختیارات شهرداری اعلام نموده است در صورتی که در آئین نامه مذکور ، مطلبی درخصوص ساخت و ساز میدان دام ذکر نگردیده و از طرف دیگر مطابق ماده 3 آئین نامه ، عرضه و فروش دام در میادین و مراکز محدود مشخص شده توسط شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظارت سازمان دامپزشکی مجاز اعلام شده است .با توجه به مستندات قانونی صدرالذکر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .
رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :
نظر به اینکه شاکی برای ابطال آن قسمت از دستورالعمل اداره کل نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور با کد دستورالعمل 03/43/1390 در مورد ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی که مورد شکایت قرار داده به ماده قانونی خاص ومعینی استناد ننموده و مغایرت آن را با قانون مشخصی اعلام نکرده است و از طرفی نیز دستورالعمل یاد شده منطبق برماده 4 قانون سازمان دامپزشکی و مواد 2 و 3 و 4 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 13/9/1387 تهیه و تنظیم و ابلاغ گردیده است و آنچه که شاکی در لایحه جداگانه ، دستورالعمل مذکور را مغایر آن دانسته ، قانون نبوده ، بلکه ماده 3 آئین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب سال 1392 هیات وزیران را نام برده ضمن اینکه مغایرتی مشهود نیست ، با استناد بند اول ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 چنانچه مصوبه و یا آئین نامه و دستورالعمل و ... مغایر با قانون یا شرع و یا خارج از اختیار تصویب کننده باشد قابل ابطال است بنا به مراتب مذکور ، دستورالعمل مذکور در قسمتی که مورد شکایت قرار گرفته خلاف قانون وخارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و قابل ابطال نمی باشد لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رای ظرف 20روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .
حسن مهدوی
نائب رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...