Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع/95/205


موضوع: ابطال دستورالعمل مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی با کد دستور العمل 03/43/1390 اداره کل دامپزشکی تهران ( در مورد ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی )
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
* شماره پـرونـده : هـ ع/95/205 دادنامه : 95 تاریخ : 31/5/96
* شـاکـی : آقای عزت اله پورحسین فرزند موسی
* طرف شکایت : سازمان دامپزشکی کل کشور
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال دستورالعمل مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی با کد دستور العمل 03/43/1390 اداره کل دامپزشکی تهران ( در مورد ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی )

* متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل اجرائی ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس ، بهره برداری میادین دام ( عرضه - کشتاری ) با کد دستورالعمل 03/43/1390 که توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور تهیه و تنظیم و ابلاغ گردیده است در قسمتی که مربوط به ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی است .
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
دستورالعمل سازمان دامپزشکی اصالتاً ارتباطی در ساخت و ساز میدان زنده فروشی دام ندارد زیرا در میدان دام فقط دام زنده عرضه می شود نه کشتارگاه دارد و نه کشتاری می شود و اصولاً محل خرید و فروش است . و صرف نظر از اینکه دامپزشکی اداره نظارتی است در هیچ یک از قوانین نظام دامپزشکی چنین حقی لحاظ نگردیده که دامپزشکی در ساخت و احداث میدان زنده فروشی چنین دستورالعملی را صادر کند ... لذا مادتین 19 و مواد 2 و 3 آئین نامه اجرائی و ماده 10 هیچ ارتباطی به میادین دام ندارد ... دستورالعمل سازمان باکد مورد نظر نه دستور هیات وزیران است که منشاء قانونی داشته باشد نه جزء قانون است که اجرای آن قانونی باشد . شاکی متعاقباً دستورالعمل مورد شکایت را مغایر با مصوبه سال 92 هیات وزیران و ماده 3 قانون نحوه نگهداری حیوانات اهلی دانسته است ( صفحه 6 پرونده )
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت لایحه دفاعیه خود را در پنج بند تنظیم و به شرح ذیل تقدیم نموده است :
1- دادخواست دارای ایراد شکلی است زیرا خواهان بندهای « پ » و « ت » ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را رعایت ننموده و دادخواست مطروحه فاقد استناد به حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعایی مغایرت مصوبه با آن شده و همچنین فاقد دلائل وجهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد .
2- مطابق ماده 4 قانون سازمان دامپزشکی کشور « کلیه صاحبان و مسئولان نگاهداری دام و... اعم از اشخاص و موسسات و شرکت های خصوصی و یا دولتی و یا وابسته به دولت و یا هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاهداری دام و ... اشتغال دارند ، موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه ای سازمانی می باشند .»
3- براساس مواد 2 و 3 و 4 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 13/9/87 کلیه مراکز نگهداری دام و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور نگهداری ، عرضه و فروش دام زنده و سایر فعالیت های مرتبط اشتغال دارند ، مشمول ضوابط بهداشتی و دستورالعملهای اجرایی موضوع آئین نامه فوق الذکر از مرحله احداث تا بهره برداری بوده و بازرسین سازمان موظفند در صورت مشاهده تخلف به تناسب نوع و میزان تخلف با متخلفین برخورد نمایند .
4- دستورالعمل مورد شکایت به شماره 03/43/1390 کاملاً منطبق بـا ماده 4 قانون سازمان دامپزشکی و مواد 2 و 3 و 4 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 13/9/1387 و در اجرای مقررات قانونی فوق صادرگردیده است .
5 – در متن دادخواست ، شاکی با تحریف و تغییر مفاد ماده 3 آئین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی ، نظارت بر ساخت و احداث میدان دام را از اختیارات شهرداری اعلام نموده است در صورتی که در آئین نامه مذکور ، مطلبی درخصوص ساخت و ساز میدان دام ذکر نگردیده و از طرف دیگر مطابق ماده 3 آئین نامه ، عرضه و فروش دام در میادین و مراکز محدود مشخص شده توسط شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظارت سازمان دامپزشکی مجاز اعلام شده است .با توجه به مستندات قانونی صدرالذکر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .
رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :
نظر به اینکه شاکی برای ابطال آن قسمت از دستورالعمل اداره کل نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور با کد دستورالعمل 03/43/1390 در مورد ساخت و ساز میدان دام زنده فروشی که مورد شکایت قرار داده به ماده قانونی خاص ومعینی استناد ننموده و مغایرت آن را با قانون مشخصی اعلام نکرده است و از طرفی نیز دستورالعمل یاد شده منطبق برماده 4 قانون سازمان دامپزشکی و مواد 2 و 3 و 4 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 13/9/1387 تهیه و تنظیم و ابلاغ گردیده است و آنچه که شاکی در لایحه جداگانه ، دستورالعمل مذکور را مغایر آن دانسته ، قانون نبوده ، بلکه ماده 3 آئین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب سال 1392 هیات وزیران را نام برده ضمن اینکه مغایرتی مشهود نیست ، با استناد بند اول ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 چنانچه مصوبه و یا آئین نامه و دستورالعمل و ... مغایر با قانون یا شرع و یا خارج از اختیار تصویب کننده باشد قابل ابطال است بنا به مراتب مذکور ، دستورالعمل مذکور در قسمتی که مورد شکایت قرار گرفته خلاف قانون وخارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و قابل ابطال نمی باشد لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رای ظرف 20روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .
حسن مهدوی
نائب رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...