Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   
کلاسه پرونده: هـ ع / 95/83 ، هـ ع/ 95/73 و هـ ع/ 95/126


موضوع: ابطال مصوبه 165879/ت50368هـ مورخ 16/12/1394
تاریخ تنظیم گزارش: 01 مرداد 1396
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
* کـلاسـه پـرونـده : هـ ع / 95/83 ، هـ ع/ 95/73 و هـ ع/ 95/126 دادنامه : 82 تاریخ : 31/4/96
* شـاکـی : 1- رسول سلطانی 2- حامد دهقانی دهنوی 3- جعفرمهری پرگو 4- دیوان محاسبات
* طرف شکایت : هیأت وزیران
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه 165879/ت50368هـ مورخ 16/12/1394
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
1- جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 169422/ت46748 ک مورخ 28/8/90 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می شود.
2- این تصویب نامه از تاریخ 25 /12/94 لازم الاجرا است .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
1- به استناد رأی هیأت عمومی شماره 1294- 1293 مورخ 11/12/94 تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمه های رانندگی خلاف قانون اعلام شده است .
2- ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است .
3- از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است بنابراین مصوبه هیأت وزیران خلاف قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
1- در اجرای رأی دیوان عدالت اداری مصوبه قبلی اصلاح گردیده است و در آن فقط 41 تخلف از 171 تخلف مورد افزایش قرار گرفته است.
2- در افزایش جرایم توجه به مفاد ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی انجام شده است و با توجه به اینکه هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی می باشد و جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات 1391 لغایت 94 تعیین گردیده است .
3- افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینه ها به کشور گردیده است .لذا مصوبه هیأت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولاً : مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیأت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی باشد .ثانیاً : برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ، هیات محترم وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام نموده است . ثالثاً : براساس حکم قانونی هیات وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام نماید . رابعاً : هر چند ازسال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی گردیده است . نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است .

دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...