Powered by Niknami.ir
 
     تازه های قوانین و مقررات

   


آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌­های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری

17 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره ۷۰۸۶۵۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­‌نامه ارزش­گذاری دارایی­‌های نامشهود در طرح­های سرمایه­‌گذاری را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده۱ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­‌روند:

الف ـ دارایی‌ نامشهود: دارایی ‌غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می‌­شود، صرف­نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

ب ـ ارزش‌گذاری: فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی‌های نامشهود که بر اساس یکی از روش‌های علمی و کاربردی معتبر ارزش‌گذاری صورت می‌پذیرد.

پ ـ کارشناس: کارشناس رسمی ارزش­گذاری که مطابق ضوابط مربوط، دارای صلاحیت ارزش‌گذاری در رشته­ خود باشد.

ت ـ هیأت کارشناسان: هیأت متشکل از چند کارشناس که حسب مورد از رشته‌های یکسان یا متفاوت، مطابق ضوابط تشکیل می‌شود.

ث ـ مؤسسه یا شرکت ارزش‌گذاری: مؤسسه یا شرکت‌ دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود صلاحیت دارد.

ج ـ ارزش­گذار: مراجع مذکور در بندهای (پ)، (ت) و (ث).

چ ـ متقاضی: هر شخص حقوقی که به گزارش ارزش­گذاری دارایی­‌های نامشهود نیاز دارد.

ح ـ سامانه‌ ارزش‌گذاری: سامانه الکترونیکی ثبت و اعطای مجوز به مؤسسه یا شرکت ارزش­گذاری و مدیریت پایگاه اطلاعات ارزش­گذاری.

ماده۲ـ کلیه طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک طرف آنها دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره‌برداری از اصل یا منافع دارایی‌های نامشهود باشد یا به عنوان آورده سرمایه­‌گذار ارایه شود و نیز دارایی­‌های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه­‌گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج می­‌شود، مشمول مقررات این آیین­‌نامه می­‌باشد.

ماده۳ـ متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش‌گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه‌گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیأت کارشناسان یا مؤسسه­‌ها یا شرکت­‌های ارزش­گذاری اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می‌تواند گزارش ارزش‌گذاری انجام‌شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه کند.

ماده۴ـ اصول و روش­‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به شرح زیر است:

الف ـ ارزش‌گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی‌طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین‌المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسک (خطر‌)های مربوط باشد و کیفیت و کمیت داده‌ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش‌گذاری و روش‌های استفاده شده به طور مستند تشریح شود.

ب ـ ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام‌آور مغایر باشد و باید متناسب با نوع، ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش‌گذاری، براساس یک یا ترکیبی از روش‌های علمی و معتبر ارزش‌گذاری از جمله هزینه­محور، بازارمحور و درآﻣﺪمحور انجام شود.

پ ـ کلیه مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این که استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش‌گذاری است ولی ارزش‌گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ نماید.

تبصره ـ حمایت از دارایی‌های ارزش‌گذاری­شده موضوع این بند مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه‌گذار برای حمایت از دارایی‌های خود در ایران است.

ت ـ هزینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود بر عهده سرمایه‌گذار است، مگر آن­که به نحو دیگری توافق شود.

ث ـ ارزش‌گذار مکلف است گزارش موضوع ارزش‌گذاری ارجاعی طبق این آیین‌نامه را ظرف سه ماه تحویل متقاضی دهد. در صورتی که به علت اموری خارج از اراده ارزش‌گذار، تمدید مهلت تعیین شده ضرورت داشته باشد، ارزش‌گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضای مهلت به متقاضی اعلام می‌کند و متقاضی می‌تواند مهلت مزبور را به میزان مناسب تمدید کند. در صورت عدم تحویل گزارش ارزش‌گذاری در مهلت مقرر، متقاضی می‌تواند ارزش­گذار جایگزین تعیین کرده و امر ارزش‌گذاری را به هزینه خود به ایشان ارجاع دهد.

ج ـ در صورتی که متقاضی یا سرمایه‌گذار نسبت به ارزش‌گذاری انجام شده اعتراض داشته باشند، می­توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتیجه ارزش­گذاری و تنها برای یکبار اعتراض خود را اعلام نمایند. در این صورت ارزش­گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارایه گزارش مقتضی اقدام نماید و در غیر این ‌صورت ارزش‌گذاری توسط یک ارزش‌گذار دیگر انجام می‌شود.

ماده۵ ـ متقاضی موظف است پس از اتمام فرایند ارزش‌گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهایی ارزش‌گذاری به سامانه ارزش‌گذاری اقدام نماید.

ماده۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم­‌الاجرا شدن این آیین­‌نامه، نسبت به راه‌اندازی  سامانه‌ ارزش‌گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به مؤسسه­‌ها یا شرکت­‌های ارزش‌گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملکرد این مؤسسه‌­ها یا شرکت‌ها اقدام نماید. 

ماده۷ـ مراجع ذی‌صلاح صدور پروانه کارشناسی رسمی، نسبت به ایجاد یا به‌­روزرسانی کامل رشته‌ها و صلاحیت‌های مرتبط با  ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود اقدام کرده و فهرست کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در این زمینه را به صورت مستمر به‌­روزرسانی و اعلام و برای کارشناسان رسمی به طور مستمر دوره‌های آموزشی، کارآموزی و بازآموزی تخصصی در زمینه‌ ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود همراه با طراحی عناوین، سرفصل‌ها و منابع مناسب علمی و کاربردی برگزار خواهند کرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...