Powered by Niknami.ir
 
     تازه های قوانین و مقررات

   


آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌­های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری

17 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره ۷۰۸۶۵۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­‌نامه ارزش­گذاری دارایی­‌های نامشهود در طرح­های سرمایه­‌گذاری را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده۱ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­‌روند:

الف ـ دارایی‌ نامشهود: دارایی ‌غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می‌­شود، صرف­نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

ب ـ ارزش‌گذاری: فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی‌های نامشهود که بر اساس یکی از روش‌های علمی و کاربردی معتبر ارزش‌گذاری صورت می‌پذیرد.

پ ـ کارشناس: کارشناس رسمی ارزش­گذاری که مطابق ضوابط مربوط، دارای صلاحیت ارزش‌گذاری در رشته­ خود باشد.

ت ـ هیأت کارشناسان: هیأت متشکل از چند کارشناس که حسب مورد از رشته‌های یکسان یا متفاوت، مطابق ضوابط تشکیل می‌شود.

ث ـ مؤسسه یا شرکت ارزش‌گذاری: مؤسسه یا شرکت‌ دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود صلاحیت دارد.

ج ـ ارزش­گذار: مراجع مذکور در بندهای (پ)، (ت) و (ث).

چ ـ متقاضی: هر شخص حقوقی که به گزارش ارزش­گذاری دارایی­‌های نامشهود نیاز دارد.

ح ـ سامانه‌ ارزش‌گذاری: سامانه الکترونیکی ثبت و اعطای مجوز به مؤسسه یا شرکت ارزش­گذاری و مدیریت پایگاه اطلاعات ارزش­گذاری.

ماده۲ـ کلیه طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک طرف آنها دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره‌برداری از اصل یا منافع دارایی‌های نامشهود باشد یا به عنوان آورده سرمایه­‌گذار ارایه شود و نیز دارایی­‌های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه­‌گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج می­‌شود، مشمول مقررات این آیین­‌نامه می­‌باشد.

ماده۳ـ متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش‌گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه‌گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیأت کارشناسان یا مؤسسه­‌ها یا شرکت­‌های ارزش­گذاری اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می‌تواند گزارش ارزش‌گذاری انجام‌شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه کند.

ماده۴ـ اصول و روش­‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به شرح زیر است:

الف ـ ارزش‌گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی‌طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین‌المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسک (خطر‌)های مربوط باشد و کیفیت و کمیت داده‌ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش‌گذاری و روش‌های استفاده شده به طور مستند تشریح شود.

ب ـ ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام‌آور مغایر باشد و باید متناسب با نوع، ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش‌گذاری، براساس یک یا ترکیبی از روش‌های علمی و معتبر ارزش‌گذاری از جمله هزینه­محور، بازارمحور و درآﻣﺪمحور انجام شود.

پ ـ کلیه مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این که استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش‌گذاری است ولی ارزش‌گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ نماید.

تبصره ـ حمایت از دارایی‌های ارزش‌گذاری­شده موضوع این بند مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه‌گذار برای حمایت از دارایی‌های خود در ایران است.

ت ـ هزینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود بر عهده سرمایه‌گذار است، مگر آن­که به نحو دیگری توافق شود.

ث ـ ارزش‌گذار مکلف است گزارش موضوع ارزش‌گذاری ارجاعی طبق این آیین‌نامه را ظرف سه ماه تحویل متقاضی دهد. در صورتی که به علت اموری خارج از اراده ارزش‌گذار، تمدید مهلت تعیین شده ضرورت داشته باشد، ارزش‌گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضای مهلت به متقاضی اعلام می‌کند و متقاضی می‌تواند مهلت مزبور را به میزان مناسب تمدید کند. در صورت عدم تحویل گزارش ارزش‌گذاری در مهلت مقرر، متقاضی می‌تواند ارزش­گذار جایگزین تعیین کرده و امر ارزش‌گذاری را به هزینه خود به ایشان ارجاع دهد.

ج ـ در صورتی که متقاضی یا سرمایه‌گذار نسبت به ارزش‌گذاری انجام شده اعتراض داشته باشند، می­توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتیجه ارزش­گذاری و تنها برای یکبار اعتراض خود را اعلام نمایند. در این صورت ارزش­گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارایه گزارش مقتضی اقدام نماید و در غیر این ‌صورت ارزش‌گذاری توسط یک ارزش‌گذار دیگر انجام می‌شود.

ماده۵ ـ متقاضی موظف است پس از اتمام فرایند ارزش‌گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهایی ارزش‌گذاری به سامانه ارزش‌گذاری اقدام نماید.

ماده۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم­‌الاجرا شدن این آیین­‌نامه، نسبت به راه‌اندازی  سامانه‌ ارزش‌گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به مؤسسه­‌ها یا شرکت­‌های ارزش‌گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملکرد این مؤسسه‌­ها یا شرکت‌ها اقدام نماید. 

ماده۷ـ مراجع ذی‌صلاح صدور پروانه کارشناسی رسمی، نسبت به ایجاد یا به‌­روزرسانی کامل رشته‌ها و صلاحیت‌های مرتبط با  ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود اقدام کرده و فهرست کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در این زمینه را به صورت مستمر به‌­روزرسانی و اعلام و برای کارشناسان رسمی به طور مستمر دوره‌های آموزشی، کارآموزی و بازآموزی تخصصی در زمینه‌ ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود همراه با طراحی عناوین، سرفصل‌ها و منابع مناسب علمی و کاربردی برگزار خواهند کرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...