Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 17 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 478
تاريخ دادنامه: 17/5/1396
کلاسه پرونده: 94/836
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
  " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
  1- به حکایت محتویات دفترچه سند مالکیت شماره 106376 پلاک ثبتی شماره 1817/6720 واقع در رسالت، 35 متری استقلال، خیابان 8 متری احداثی متعلق به مورث موکلین (مرحوم احمد شعبانپور) می باشد.
 2- به موجب گواهی انحصار وراثت شماره 89/1105-30/11/1389 حوزه 264 شورای حل اختلاف تهران موکلین از جمله وراث مرحوم یاد شده می باشد.
 3- حسب مفاد صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران، طرف شکایت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهر تهران قرار داده است. در حالی که در پلاکهای مجاور با صدور جواز وپروانه ساخت مبادرت به احداث بنا گردیده است.
 4- شهرداری منطقه مذکور بر همین اساس با نصب تابلو و تصرف ملک از صدور هرگونه مجوز در پلاک ثبتی موکلین امتناع می نماید.
 5- شهرداری با جلوگیری از اعمال حقوق مالکانه موجب تضییع حقوق موکلین در پلاک ثبتی مارالذکر که مطابق اصل تسلیط و مالکیت، مشروع و مورد حمایت قانونگذار می باشد، گردیده است و مراجعه مکرر موکلین به شهرداری منطقه مذکور به منظور اعمال حقوق مالکانه (پرداخت عوارض و اخذ مفاصا و پروانه ساخت و مجوز نقل و انتقال و ...) مثمر ثمر واقع نشده است، از طرفی شهرداری برخلاف مقررات از پرداخت ارزش و بهای ملک متعلق به موکلین نیز امتناع می نماید.
  علیهذا از آنجا که تصمیم مزبور و اقدامات شهرداری موجبات ورود ضرر و تضییع حقوق مالکانه موکلین را فراهم آورده است با تقدیم دادخواست حاضر استدعای امعان نظر در عرایض و مستندات و النهایه صدور حکم وفق خواسته را دارد.
  در خاتمه با عنایت به اینکه برخی از مستندات از جمله اصل صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران نزد طرف شکایت می باشد به استحضار می رساند مطابق تبصره 2ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری امکان تصدیق آن از سوی اینجانبان میسور نمی باشد. "
  طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم در مهلت مقرر قانونی دفاعی نکرده است.    
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه مطابق ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شورای معماری مستقر در مناطق شهرداری در این خصوص صلاحیت و وظیفه ای ندارند، بنابراین صورتجلسه مورد شکایت در تجویز خودداری از صدور هر گونه مجوز در محدوده بلافصل پارک جنگلی لویزان و 35 متری خیابان استقلال به لحاظ خروج از حدود اختیارات و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                                 محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 15 اسفند 1396
کلاسه پرونده: 92/353
شماره دادنامه: 1265
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شاکی: آقای مختار قاسمی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1369/95
شماره دادنامه: 1218
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1219/95
شماره دادنامه: 1216
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1181/96
شماره دادنامه: 1215
موضوع رأی: عدم صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 524/96
شماره دادنامه: 1221
موضوع رأی: ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن ، آلومینیوم ، مواد پلاستیکی ، کارتن و ...به میزان 2درصد
شاکی: شرکت احیا فولاد زاگرس

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1407/95
شماره دادنامه: 1220
موضوع رأی: ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5/11/1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 595/95
شماره دادنامه: 1219
موضوع رأی: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
شاکی: آقای رضا مطوری

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 408/96
شماره دادنامه: 1217
موضوع رأی: ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 94/53/2999- 1354/20/12 شورای اسلامی شهر کمال شهر درخصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیونها
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 1481/95
شماره دادنامه: 1211
موضوع رأی: ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 24 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 833/95
شماره دادنامه: 1210
موضوع رأی: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی: آقای شهباز صالحیان ( رئیس وقت شورای اسلامی هماشهر) استان فارس

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...