Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   
تاریخ: 17 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 478
تاريخ دادنامه: 17/5/1396
کلاسه پرونده: 94/836
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
  " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
  1- به حکایت محتویات دفترچه سند مالکیت شماره 106376 پلاک ثبتی شماره 1817/6720 واقع در رسالت، 35 متری استقلال، خیابان 8 متری احداثی متعلق به مورث موکلین (مرحوم احمد شعبانپور) می باشد.
 2- به موجب گواهی انحصار وراثت شماره 89/1105-30/11/1389 حوزه 264 شورای حل اختلاف تهران موکلین از جمله وراث مرحوم یاد شده می باشد.
 3- حسب مفاد صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران، طرف شکایت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهر تهران قرار داده است. در حالی که در پلاکهای مجاور با صدور جواز وپروانه ساخت مبادرت به احداث بنا گردیده است.
 4- شهرداری منطقه مذکور بر همین اساس با نصب تابلو و تصرف ملک از صدور هرگونه مجوز در پلاک ثبتی موکلین امتناع می نماید.
 5- شهرداری با جلوگیری از اعمال حقوق مالکانه موجب تضییع حقوق موکلین در پلاک ثبتی مارالذکر که مطابق اصل تسلیط و مالکیت، مشروع و مورد حمایت قانونگذار می باشد، گردیده است و مراجعه مکرر موکلین به شهرداری منطقه مذکور به منظور اعمال حقوق مالکانه (پرداخت عوارض و اخذ مفاصا و پروانه ساخت و مجوز نقل و انتقال و ...) مثمر ثمر واقع نشده است، از طرفی شهرداری برخلاف مقررات از پرداخت ارزش و بهای ملک متعلق به موکلین نیز امتناع می نماید.
  علیهذا از آنجا که تصمیم مزبور و اقدامات شهرداری موجبات ورود ضرر و تضییع حقوق مالکانه موکلین را فراهم آورده است با تقدیم دادخواست حاضر استدعای امعان نظر در عرایض و مستندات و النهایه صدور حکم وفق خواسته را دارد.
  در خاتمه با عنایت به اینکه برخی از مستندات از جمله اصل صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران نزد طرف شکایت می باشد به استحضار می رساند مطابق تبصره 2ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری امکان تصدیق آن از سوی اینجانبان میسور نمی باشد. "
  طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم در مهلت مقرر قانونی دفاعی نکرده است.    
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه مطابق ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شورای معماری مستقر در مناطق شهرداری در این خصوص صلاحیت و وظیفه ای ندارند، بنابراین صورتجلسه مورد شکایت در تجویز خودداری از صدور هر گونه مجوز در محدوده بلافصل پارک جنگلی لویزان و 35 متری خیابان استقلال به لحاظ خروج از حدود اختیارات و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                                 محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...