اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

همکار محترم قضایی خوش آمدید

خروج از سیستم بازگشت

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

هیات تخصصی فرهنگی،آموزشی و پزشکی

هیات تخصصی اقتصادی، مالی

هیات تخصصی اراضی و شهرسازی

هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی

هیات تخصصی منابع طبیعی،کشاورزی و محیط زیست

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

هیات تخصصی استخدامی