رییس دیوان عدالت اداری:
قانون جدید دیوان عمده مشکلات آئین دادرسی را حل خواهد کرد

رییس دیوان عدالت اداری در خصوص ارسال لایحه قانون جدید دیوان به مجلس گفت: تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری عمده مشکلات آئین دادرسی را حل خواهد کرد .

رییس دیوان عدالت اداری در خصوص ارسال لایحه قانون جدید دیوان به مجلس گفت: تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری عمده مشکلات آئین دادرسی را حل خواهد کرد .
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در دیداری با اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شیراز در هئیت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: امید است برگزاری چنین جلساتی و خصوصا این جلسه دستاورد و خروجی خوبی برای دانشجویان داشته باشد.
 وی با ارزنده و مفید دانستند چنین حرکتی، افزود: مقام معظم رهبری دردیداری که با اساتید ودانشجویان دانشگاهها داشتند براین امر تاکید داشتند که بین محل تربیت نیروی دانشگاهی در هر بخش و رشته ای با بخشهای مربوطه  اجرایی تعامل و ارتباطی باشد به نحوی که این نگرش بین طرفین ایجاد شود که تئورسینها(ایجاد کنندگان فکر و اندیشه) در حوزه اجراء حضور داشته باشند وخیلی  آرمانی فکر نکند که در مرحله اجراء نتواند بدان عمل کنند.
منتظری با قدردانی از تدوینگران چنین برنامه های، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه های به صورت گسترده ثمرات و دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینگه فاصله دانش آموختگی و کارخیلی متفاوت است، تصریح کرد: فاصله علم و دانشگاه با مرحله اجراء و در صحنه عمل بودن خیلی متفاوت است و این دو مقوله می تواند مکمل هم باشد.
همچین وی خواستار اجرای چنین برنامه ای در سطح گسترده و دانشگاههای دیگر کشور شد.
 رییس دیوان عدالت اداری دربخشی دیگری از سخنان خود گریزی اجمالی به سیرسابقه دیوان و کلیات آن زد وگفت: قبل از انقلاب مرکز و جایگاهی به نام دیوان عدالت اداری نبود و در قوانین قبل از انقلاب در دادگستری چنین نهادی تعریف نشده بود . بنابراین به موجب اصل 173قانون اساسی نهاد دیوان عدالت اداری نهادینه و به وجود آمد.
وی درادامه افزود: چنین تشکیلاتی با این وسعت با بررسیهای که در سطح بین المللی صورت گرفته  وجود ندارد. لذا چیزی که ما بدان دست پیدا کردیم مجموعه کشورها درخود قوه مجریه نهادی قراردادند که به شکایتها یی که از قوه قضاییه و مجریه می شود رسیدگی کند.
منتظری اظهارداشت: در سال60 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری تصویب شد و بعد از تصویب قانون دیوان عدالت در حد محدود و نیاز زمان تشکیل گردید.
رییس دیوان عدالت اداری از ارسال لایحه قانون برای تصویب به مجلس خبرداد وگفت: در مقایسه با قانونی که به صورت لایحه در  مجلس مطرح است با قانونی که در حال حاضر مورد عمل است تفاوتی وجود دارد. بنابراین قانون فعلی ما توانایی حل 30 درصد نیازما است اما لایحه مذکور از منظر ما قانونی کامل و جامع است که بخش عمده ای از مشکلات قانون در آیین دادرسی را حل خواهد کرد.
وی درادامه به برنامه های آتی این نهاد اشاره وتاکید کرد: بیش از 500 موضوع انواع  دعاوی که عمدتا هم به حقوق عمومی مربوط است مطرح  می شود به طور کلی شکایت از هر نوع تصمیمی در هر بخشی از قوه مجریه و موسسات عمومی که غیر دولتی هم باشد می تواند به دیوان مراجعه کند که ازجمله از خود رییس جمهور مصوبات دولت بخش نامه ها دستورالعملها و در هر بخش دیگری که مجموعه اقداماتی که مردم با  آن در ارتباط دارند و بخشی از حاکمیت شناخته شده اند.
 رییس دیوان عدالت اداری درپایان گفت: شعب رسیدگی کننده براساس دعاوی تقسیم بندی می شود و هرکدام براساس نوع رسیدگی به سازمانها ، تخصصی است که شهرداری مصداق این امر است.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف