گزار ش نشست علمی – تخصصی «نوآوریهای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»

در ابتدای نشست جناب آقای دکتر نجابت خواه در خصوص نوآوریهای لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان در حوزه صلاحیت های دیوان به ایراد سخنراني پرداخت و ضمن تفکیک صلاحیت های شعب و هیات عمومی ديوان بیان داشت: «مجلس شورای اسلامی در ماده 10 لایحه، رسیدگی به شکایت از دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را در صلاحيت دیوان دانسته بود. که به این ترتیب موسسات عمومی غیردولتی نیز در شمول قانون دیوان قرار می گرفتند زیرا موسسات عمومی غیر دولتی اگر چه عنوان غیر دولتی را یدک می کشند و دولت به معنای قوه مجریه نیستند اما وظایف دولت به معنای عام را بر عهده دارند و عمدتاً روسای این موسسات توسط مدیران دولتی انتخاب می شوند و دولت بر این نهادها نظارت قيموميتي اعمال می کند.

   در ادامه جلسه جناب آقای مولابیگی مدیر کل نظارت و ارزشیابی دیوان به بررسی نوآوریهای قانون دیوان در شعب بدوی و تجدیدنظر پرداخت و عنوان داشت: در قانون جدید دیوان برای اعتراض به آراء کمیسیون ها و هیات مهلت تعیین و مرور زمان نسبت به آراء کمیسیونها و هیات ها پذیرفته شده است.»

   وی در ادامه، تاریخ تقدیم دادخواست، دستور موقت، مشخصات طرفین در دادخواست، هزینه دادرسی، تکالیف مدیر دفترشعبه، مهلت ارسال پاسخ، استرداد دادخواست، تغییر خواسته، اعطای نیابت، رسیدگی خارج از نوبت، قرار اناطه، تعيين مهلت براي صدور و ابلاغ رای، را از جمله اموری دانست که در آنها نسبت به قانون سال 85 دیوان نوآوري هايي دیده می شود.

سخنران پایاني نشست جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان بودند که ایشان نیز در خصوص نوآوري هاي قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان در حوزه هیات عمومی به ایراد سخنرانی پرداخت و عنوان داشت: « در قانون جدید دیوان تکلیف تبادل لوایح برای دفتر هیات عمومی پیش بینی شده است در حالیکه در قانون سال 1385 دیوان تبادل لوایح پیش بینی نشده بود هر چند رویه فعلی اداره کل هیات عمومی این است که در تمام مواردی که درخواست ابطال مصوبه ای دريافت می شود تبادل لوایح صورت می گیرد. همچنین به موجب ماده 83 قانون جديد مرجع تصویب کننده مصوبه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند که در صورت استمهال این مهلت، تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.»

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف