معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شهرداران مناطق ابلاغ کرد
ضرورت تقویت نظارت در ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

با پیگیری دیوان عدالت اداری به منظور تقویت نظارت در ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ورود پرونده تخلفات به کمیسیون های ماده صد و نهایتاً دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهان جدیتِ بیشتر شهرداران مناطق در نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی شد.

با پیگیری دیوان عدالت اداری به منظور تقویت نظارت در ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی  و ورود پرونده تخلفات به کمیسیونهای ماده صد و نهایتاً دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهان جدیتِ بیشتر شهرداران مناطق در نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی شد.

 

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور کاهش تخلفات ساختمانی و  اعتراض مردم به کمیسیونهای ماده صد در دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق 22 گانه تهران خواست با توجه به نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای وظایف و تکالیف نظارتی نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به موقع از تخلفات ساختمانی جدیت بیشتری به خرج دهند.

 

در ابلاغیه معاون شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق 22گانه تهران آمده است: یکی از مهمترین راههای کاهش تخلفات ساختمانی و طبعاً کاهش ارجاع پرونده‌ها به کمیسیونهای ماده صد و متعاقب آن طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری، پیشگیریِ به موقع و قانون مند از وقوع تخلفات در هنگام ساخت و ساز است. اهتمام و جدیت کلیه واحدهای ذیربط در شهرداری در اجرای این وظیفه می‌تواند موجب تقلیل چشمگیر هزینه‌های انسانی و مادی از سوی شهرداری، کمیسیون های ماده صد و حتی مراجع قضایی و انتظامی گردد.

 

در این ابلاغیه ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق خواسته است: با عنایت به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل "شرکت شهربان" با مناطق و نواحی شهردای تهران و همچنین به لحاظ ابلاغ "طرح ناحیه محوری" و صرف هزینه‌های قابل توجه در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز  و ساماندهی این بخش از امور نواحی 123 گانه تهران، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی عوامل ذیربط و مسئول در نواحی با جدیت و مطابق با قوانین و ضوابط و مقررات نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به هنگام از تخلفات ساختمانی اقدام نمایند و با هرگونه سهل‌انگاری پرسنل و اشخاصی که از لحاظ قانونی متولی و مسئول پیشگیری و جلوگیریِ به موقع از این تخلفات بوده‌اند و نسبت به وظایف محوله اقدام موثر به انجام نرسانده‌اند، اقدام قانونی به عمل آید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف