به استناد تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست

آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

به استناد تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی ماه 1392مجلس شورای اسلامی، «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست».

ضمنا مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق در مواد 44 تا 52 فصل هشتم قانون یاد شده ذکر گردیده است.

شایان ذکر است که این قانون در روزنامه رسمی شماره 20081 مورخ 21 بهمن ماه 1392 منتشر شده است.

                  

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف