دیوان عدالت اداری:
انتخاب دهیاران به عنوان بخشدار مستلزم اخذ کد شناسه استخدامی بر مبنای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار را بدون اخذ کد شناسه استخدامی بر مبنای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت و درخواست ابطال بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ وزارت کشور مبنی بر انتصاب دهیاران بدون رعایت قوانین حاکم به عنوان بخشدار، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه بر مبنای بند (م) ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی، یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت ۴ سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است و انتصاب دهیاران به سمت بخشدار با توجه به عدم اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران بر مبنای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر نیست، بند ۴ مکاتبه فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار دانست و ابطال نمود.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت از وزارت کشور و درخواست ابطال بند 4 مکاتبه شماره 131313 مورخ 19/8/1400 در خصوص اینکه امکان انتصاب دهیاران موفق را با اخذ مجوز و شناسه از ستاد وزارتخانه به عنوان بخشدار ممکن دانسته است، در صورتی که این امر بدون رعایت تشریفات گفته شده مذکور می باشد و شاکی چنین حکمی را فاقد مجوز قانونی و تبعیض آمیز دانسته است.

 

 اولا؛ انتصاب دهیاران ب عنوان بخشدار با دارا بودن عملکرد موفق در اجرای وظای قبلی خود امکانپذیر بوده و این امر مخالتی با انتصاب و به کار گیری اشخاص به صورت عادلانه ندارد علیهذا مغایر با بند 2 سیاست های کلی نظام اداری( ابلاغی 1389 مقام معظم رهبری) که الزام به عدالت محوری در جذب نموده است، نمی باشد و با توجه به اینکه تبعیض ناروا محسوب نمی گردد، مغایرتی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی که یکی از تکالیف دولت را رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی اعلام کرده ندارد و مخالف اصل 28 قانون اساسی نیز که در خصوص لزوم ایجاد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای تمامی افراد جامعه است نمی باشد. ثانیا؛ با عنایت به اینکه هر چند سمت بخشداری به عنوان مدیریت حرفه ای محسوب می گردد و الزاما مطابق بند الف ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 باید شرایط تخصصی لازم برای انتصاب اشخاص به سمت مذکور احراز گردد، لکن با توجه به اینکه مطابق ذیل بند الف ماده یاد شده دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر 15 درصد سمت های مدیریتی حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. بنابراین انتصاب دهیاران بدون رعایت شرایط تخصصی فوق الذکر مغایر قوانین نمی باشد. ثالثا؛ با توجه به اینکه مطابق بند مورد شکایت به کار گیری دهیاران به عنوان بخشدار پس از طی نمودن فرآیندهای قانونی امکانپذیر اعلام گردیده است علیهذا به کارگیری بیشتر از ظرفیت مجاز قانونی، صورت نخواهد گرفت و مغایرتی با قوانین نخواهد داشت و بند مورد شکایت، مغایر قوانین و قابل ابطال تشخیص نمی گردد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف