جوابیه دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت مالیات از حق عائله مندی

روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر دریافت مالیات از حق عائله مندی جوابیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/1795 مورخ 1372/2/6 در خصوص عدم شمول معافیت های مالیاتی نسبت به هزینه عائله مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه ها از رای مذکور مبنی بر مغایرت این رای با مصوبه های تشویقی فرزند آوری و سیاست های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه ای بدین شرح صادر کرد:

به موجب تصمیم مورخ 1372/2/6 شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ 1372/2/6 شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است. لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال 1372 تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه ای مبنی بر اینکه رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن اینکه هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف