دیوان عدالت اداری:
بازرسی مامورین مالیاتی از اقامتگاه، محل فعالیت و نگهداری اسناد و مدارک مودیان با اخذ مجوز قانونی امکانپذیر است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازرسی مامورین مالیاتی از اقامتگاه قانونی و محل فعالیت و همچنین محل نگهداری دفاتر اسناد، مدارک و تجهیزات مودیان را منوط به اخذ مجوز قانونی دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد.

بر این اساس در ماده 181 قانون مالیات های مستقیم برای بازرسی منزل و محل فعالیت و نگهداری دفاتر و تجهیزات مودیان مالیاتی توسط بازرسان مالیاتی اخذ مجوز قضایی را الزامی دانسته است. در حالی که تبصره ماده 7 آیین نامه ذکر شده بر خلاف ماده 181 قانون مالیات های مستقیم صرفا برای بازرسی منازل مسکونی اخذ مجوز قضایی را ضروری دانسته و سه مکان دیگر را که در ماده 181 قانون ذکر شده اند از شمول اخذ مجوز قضایی جهت بازرسی خارج کرده است.

لذا تبصره ماده 7 آیین نامه برخلاف اصول 22 و 25 قانون اساسی و ماده 181 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف