شرح وظایف مدیران دفاتر شعب در پرتو آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شرح وظایف مدیران دفاتر شعب دیوان عدالت اداری

شرح وظایف مدیران دفاتر شعب در پرتو آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف