مصوبه هیأت وزیران در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان

به استناد بند (و) تبصره 2 و بند (ب) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، مصوبه شماره 74264/ت58036هـ مورخ 1399/07/01 هیأت محترم وزیران در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان منتشر گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف