دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1398
دوره های آموزشی مرتبط شغلی

یکی از رویکردهای اصلی اداره کل آموزش دیوان عدالت اداری برگزاری دوره های آموزشی به منظور بهبود فعالیت های شغلی همکاران می باشد بدین منظرو تیم طراحی آموزشی این اداره در 17 سرفصل آموزش های مرتبط با حوزه شغلی طراحی کرده که دوره های آموزشی آن به شرح ذیل در سال 1398 برگزار گردید.

 

1) دوره آموزشی آشنایی با اصول تقریر نویس در دیوان عدالت اداری به مدت 12 ساعت و به ارزش 1032 نفر ساعت

2) دوره آموزشی آشنایی با اوراق قضایی و مققرات مربوط به ابلاغ اوراق مزبور و اقامتگاه به مدت 12 ساعت و به ارزش 864 نفر ساعت

3) دوره آموزشی آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور به مدت 8 ساعت و به ارزش 176 نفر ساعت

4) دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه به مدت 16 ساعت و به ارزش 144 نفر ساعت

5) دوره آموزشی بررسی تغییر قوانین مرتبط با وظایف شغلی کارشناس حقوقی (1) به مدت 32 ساعت و به ارزش 2912 نفر ساعت

6) دوره آموزشی رایانش ابری به مدت 8 ساعت و به ارزش 88 نفر ساعت

7) دوره آموزشی شناخت و وظایف عمومی و مسئولیت های ناشی از شغل مدیر دفتر قضایی به مدت 16 ساعت و به ارزش 1760 نفر ساعت

8) دوره آموزشی کاربرد نرم افزار جامع منابع انسانی (راهکارهای سازمانی) در امور کارگزینی به مدت 12 ساعت و به ارزش 108 نفر ساعت

9) دوره آموزشی کلیات جمع آوری اطلاعات به مدت 12 ساعت و به ارزش 108 نفر ساعت

10) دوره آموزشی کنترل و بازرسی به مدت 8 ساعت و به ارزش 184 نفر ساعت

11) دوره آموزشی گزراش نویسی اطلاعاتی (مقدماتی) به مدت 12 ساعت و به ارزش 312 نفر ساعت

12) دوره آموزشی گزارش نویسی در پروژه ها به مدت 8 ساعت و به ارزش 104 نفر ساعت

13) دوره آموزشی مراحل تهیه و تنظیم بودجه به مدت 8 ساعت و به ارزش 176 نفر ساعت

14) دوره آموزشی نظارت و کنترل در نظام اداری به مدت 8 ساعت و به ارزش 104 نفر ساعت

15) دوره آموزشی نقش کارکنان دفتر در کاهش اطاله دادرسی به مدت 12 ساعت و به ارزش 2028 نفر ساعت

16) دوره آموزشی وظایف عمومی متصدیان امور دفتری و بایگانی شاغل در دفاتر شعب دیوان عدالت اداری به مدت 8 ساعت و به ارزش 480 نفر ساعت

17) دوره آموزشی یادگیری الکترونیک 1 به مدت 16 ساعت و به ارزش 320 نفر ساعت

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف