دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1398
دوره آموزشی بدو استخدام سال 1398

دوره آموزشی بدو استخدام برای 11 نفر از همکاران قضایی و 37 نفر از همکاران اداری در سال 1398 برگزار شد.

سرفصل دوره های برگزار شده به شرح ذیل می باشد:

مهارت اول : مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و  ارتباطات به مدت 12 ساعت و به ارزش 576 نفر ساعت

مهارت دوم : کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایلها به مدت 8 ساعت و به ارزش 384 نفر ساعت

مهارت سوم : واژه پرداز word 2007  به مدت 26 ساعت و به ارزش 1248 نفر ساعت

مهارت چهارم : صفحه گسترده ها Excel 2007  به مدت 26 ساعت و به ارزش 1248 نفر ساعت

مهارت پنجم  : پایگاه داده ها Access 2007 به مدت 26 ساعت و به ارزش 1248 نفر ساعت

مهارت پنجم : ارائه مطالب Pawer Point 2007 به مدت 20 ساعت و به ارزش 960 نفر ساعت

مهارت هفتم : اطلاعات و ارتباطات به مدت 12 ساعت و به ارزش 576 نفر ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف