دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه

رئیس محترم قوه قضائیه طی نامه شماره 9000/41128/100 مورخ 98/04/25 دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه را ابلاغ کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف