آیین نامه اصلاحی کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین

رئیس قوه قضائیه طی نامه شماره 9000/48099/100 مورخ 98/05/05 آیین نامه اصلاحی کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین را ابلاغ کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف