تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران
اصلاح ماده (3) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

هیأت وزیران طی نامه شماره 32725/ت56494هـ مورخ 1398/03/21 ماده (3) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را اصلاح کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف