با رای هیأت عمومی دیوان عدالت
فروش اراضی ملی و ایجاد باغ ویلا به جای فضای سبز غیر قانونی اعلام شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، تغییر کاربری و ایجاد منطقه باغ ویلا به جای فضای سبز در اراضی  محدوده شمال جاده فرخ شهر- شهرکرد غیر قانونی دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری استان چهار محال بختیاری مبنی بر ابطال بند 4 مصوبه مورخ 76/5/25 این کمیسیون، در خصوص تغییرکاربری اراضی محدوده شمال جاده فرخ شهر – شهرکرد از فضای سبز به باغ ویلا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد رأی به ابطال بند 4 مصوبه مورخ 76/5/25 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان چهار محال و بختیاری داد و تغییر کاربری و ایجاد منطقه باغ ویلا به جای فضای سبز در اراضی  محدوده شمال جاده فرخ شهر- شهرکرد را غیر قانونی دانست.

گفتنی است، بیش از 131 هکتار از اراضی ملی در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه جهت اجرای طرح  فضای سبز از طریق اداره کل زمین شهری استان به شهرداری فرخ شهر واگذار گردیده و در تاریخ 76/5/25 به موجب بند 4 صورت جلسه کمیسیون ماده 5 استان چهار محال و بختیاری از فضای سبز به باغ ویلا تغییر کاربری داده شده؛ این در حالی است که تغییر کاربری زمین مذکور به استناد تبصره 10 آئین نامه اجرایی تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه ممنوع بوده است تبصره یاد شده چنین مقرر داشته که دستگاه های اجرایی به هیچ وجه اجازه استفاده از اراضی مزبور در غیر از کاربری تعیین شده را ندارند و در صورت تغییر کاربری یا منتفی شدن اجرای طرح ، اراضی فوق می بایستی فوراً جهت استفاده سایر دستگاه های دولتی ذیربط به سازمان زمین شهری اعاده شود.

 به موجب ماده صدر الاشاره، اراضی مذکور خارج از محدوده و طرح تفصیلی شهر فرخ شهر قرار داشته و تغییر کاربری آن خارج از وظایف و اختیارات موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است. از این رو تغییر کاربری مذکور خلاف قانون وضع گردیده است. شایان ذکر است به موجب همان قانون بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می شود.

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف