تصويبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/09/25 هيأت وزیران در خصوص"اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی"، طي نامه شماره 130740 در تاریخ 97/10/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف