آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/09/25 هيأت وزیران در خصوص"آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار"، طي نامه شماره 130730 در تاریخ 97/10/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف