مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اداری، استخدامی و فرهنگی

مقدمه

.... هیات عمومی یکی از ارکان مهم دیوان عدالت اداری است.آرای این هیات که با حضور اکثریت قضات تصویب می گردد، می تواند منشا اثرات مهم و ثمرات با ارزش باشد؛ لذا جمع آوری، تدوین و تنقیح این آراء، گنجینه ای کم نظیر فرا روی قضات، حقوقدانان، وکلا، اساتید و دانشجویان علم حقوق قرارداده است. این مجموعه که حاوی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اداری، استخدامی و فرهنگی از سال 1361 تا پایان 1396 می باشد،....

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف