تصویب نامه شماره ۴۴۳۲/ت۵۴۹۰۸ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹به پیشنهاد شماره ۵۷/193940 مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-، آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف