تصویب نامه شماره 5678/ت55248هـ هیأت وزیران مورخ 1397/01/22
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

 

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را در روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 تصویب کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند مذکور دولت به‌ منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، مجاز است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های با اولویت طرح­های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

براین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور، در راستای اجرایی شدن بند مذکور ، پیشنهاد مربوط را با عنوان آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397کل کشور برای تصویب به هیئت وزیران ارسال و هیئت وزیران درجلسه مورخ 22 /01 /1397 نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی بند مذکور مبادرت کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف