بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی شماره 1000/97/5305 مورخ 1397/05/08
بخشنامه اجرای دادنامه شماره 563 مورخ 1395/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه 1000/97/5305 مورخ 1397/05/08 خطاب به مدیران کل بیمه ای سراسر کشور اعلام نمود:

از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته 539 سازمان وجود ندارد؛ لذا چنانچه متقاضی احتساب سابقه مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده ی وی به صورت غیر مستقیم، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری (اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان در هر حالت موظف است، حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند می بایست حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف