رشد چشمگیر رسیدگی به پرونده های معوقه در شعب دیوان عدالت اداری

گزارش عملکرد مقایسه ای واحدهای قضایی دیوان عدالت اداری حاکی است رسیدگی به پرونده های معوقه شعب بدوی و تجدید نظر دیوان در یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، گزارش عملکرد مقایسه ای واحدهای قضایی دیوان حاکی از آن است که در دوره پایان شهریور 96 تا پایان شهریور 97 درصد پرونده های معوقه (پرونده ها با عمر بیش از یک سال ) در شعب بدوی دیوان معادل 64 درصد کاهش داشته است . بر اساس این گزارش تعداد پرونده های معوقه شعب بدوی ، از 19233 پرونده در شهریور 96 به 6919 فقره در شهریور 97 تقلیل یافته که نشان دهنده رسیدگی شعب بدوی دیوان به تعداد قابل توجهی از پرونده های معوقه در دوره پایان شهریور 96 تا پایان شهریور 97 می باشد این مقایشه نشان می دهد پرونده های معوقه شعب تجدیدنظر دیوان نیز معادل 4/76  درصد کاهش داشته است و  از 7471 فقره در شهریور 96 به 1764 فقره در شهریور 97 تقلیل یافته  است گفتنی است این حجم از رسیدگی در حالی رخ داده که شعب دیوان عدالت اداری طی همین مدت به تعداد قابل توجهی از پرونده های وارده نیز رسیدگی کرده اند.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف