رئیس کمیسیون قضایی مجلس در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اشراف علمی قضات دیوان عدالت اداری قابل توجه است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حجم کار دیوان را غیر قابل تصور، و اشراف علمی قضات دیوان را قابل توجه دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اللهیار ملکشاهی که همراه با تنی چند از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حضور یافته بود، تصریح کرد: بنده پیش از این توفیق همکاری با دیوان عدالت اداری را داشته ام و از نزدیک لمس کرده ام که حجم و تنوع کار دیوان غیر قابل تصور است و تنوع موضوعی پرونده های ورودی، نیازمند اشراف علمی سطوح بالایی است که قضات دیوان از این اشراف به میزان قابل توجهی برخوردارند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه ارتباط خوبی بین قوه قضاییه با سایر قوا، به ویژه مجلس شورای اسلامی وجود دارد و ارتباط کمیسیون قضایی مجلس با دیوان عدالت اداری نیز در ماه های اخیر تقویت شده است.

وی افزود: کمیسیون قضایی پرکارترین کمیسیون مجلس است؛ به طوری که می توان گفت یک پنجم طرح ها و لوایح مجلس مربوط به این کمیسیون می باشد.

ملکشاهی از پایان یافتن دوره اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در اول تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: پیشنهاد تمدید دوره اجرای آزمایشی این دو قانون را ارائه کرده ایم تا معایب و نواقص آن در عمل مشخص شود.

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف