اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 80,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بندهای 4-3 و 10-4 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت به شماره 1193447 مورخ 8؍3؍96
تقاضای ابطال ماده 3 ، ردیف 5 ماده 7 ، بندهای 1 ، 3 ، 4 ، 5 و تبصره های ذیل بند 5 از ماده 11 ( دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر )
ایجاد درب اضافی ( ردیف 32 با کد 1202-102002 دفترچه عوارض سال 97 شهرداری اسلامشهر )
ابطال تبصره 5 و 9 ماده 21 ضوابط احداث پارکینگ سال 93
ابطال نامه های شماره 10157؍196–14؍8؍96و 10569؍196–22؍8؍96 مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد نیروهای خرید خدمت کار معین
ابطال دستورالعمل مشاغل راهبردی در ساعس ناجا–الزام به اعطای جایگاه خدمتی و احتساب مزایای قانونی در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت
ابطال بندهای 19 و 20 و 53 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع نامه شماره 430/149726 مورخ 29/10/1397 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
ابطال بند های 5-1-1-4 ، 6-1-1-4 و 1-2-4 دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز ، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق 
ابطال مصوبه شماره 9732/4 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد فقط درخصوص دفاتر وکلا
ابطال بند (ج) ردیف 10 سال های 91 و 92 ، بند (الف) ردیف 12 سال های 93 و 94 ، ردیف 3 بند 8 سال های 95 ، 96 و 97 مبنی بر عوارض تفکیک ( تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر )
81 - 90 of 2017