نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 70,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
ابطال : 1- تعرفه شماره (3-13) عوارض تبلیغات شهری 2- بند (پ) تعرفه شماره (3-3) هزینه خدمات به مهندسان ناظر 3-تعرفه شماره (2-15) عوارض مازاد تراکم حاصل از سطح اشغال و طبقات در اراضی و املاک مسکونی – تجاری – اداری – پزشکی و صنعتی 4- تعرفه شماره (2-28) عوارض ناشی از استفاده موقت از فضای روباز
ابطال آیین نامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بندر ماهشهر در جلسه مورخ 14/2/1394 
ابطال قسمتی از تبصره 6 ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه هامصوب سال 1392
ابطال بخشنامه های شماره 1405406 مورخ 28/6/96 و 1767678 مورخ 26/12/96 سازمان اداری و استخدامی کشور 
ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی ، مصوب هیات وزیران به شماره 122218/ت 50947 هـ مورخ 17/10/93 
ابطال اجـزای 1 ، 4 ، 5 و 6 بند (الف) و 2 و 3 بند (ب) مصوبه شماره 131582/54935 – 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی 
ابطال بخشنامه شماره 700/36511/96-9/8/1396 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
ابطال بخشنامه های مورخ 2/12/94 و 14/4/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود سپرده ها
71 - 80 of 1737

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.