اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 70,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه جلسه مورخ 29؍5؍1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ابطال بندهای 1و 2 بخشنامه‌ی شماره 849042 مورخ 25؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد عدم پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی
ابطال صورتجلسه مورخ 11/3/89 کارگروه مسکن و شهرسازی استان فارس در مورد طرح جامع شهر گراش
ابطال بند 4 قسمت (ب) بخش اول دفترچه راهنمای پنجمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشوردر تیرماه سال 1397
ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
ابطال بخشنامه شماره 60958/430 مورخ 5/11/94 مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی
ابطال مصوبه شماره : 141647 مورخ 9/11/96 هیأت وزیران
ابطال بند 13 مصوبه مورخ 18/9/1378 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
ابطال ماده 3 ضوابط فعالیت در حمل و نقل بین المللی مسافر مصوب سال 1396 موضوع نامه شماره 71/86804 – 25/7/1396
ابطال بندهای 1 و 2 از تعرفه 95- 101 در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر
71 - 80 of 2040