اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 60,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بندهای 30 و 43 بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 20/5/1397
ابطال ماده 4 آیین نامه تعیین حدود بستر رودخانه ها مصوب 1379 هیأت وزیران درخصوص بستر و حریم رودخانه ها
ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25/12/1397 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران
ابطال شیوه‌نامه طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
ابطال تصمیم اداری سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 251954 مورخ 20؍5؍97
ابطال بند (1) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور
ابطال بند«7-7» بخشنامه شماره  100/50/21388/94 مورخ  8/4/1394
ابطال تذکر 2 دستورالعمل نظارت بر سرویس حمل و نقل دانش آموزان
حذف ارزیابی درون بخشی به عنوان یکی از ارکان ارتقاء شرایط لازم برای شرکت در آزمون کتبی سالیانه. البته شاکی در متن شکایت خواسته های دیگری را هم به صورت کلی و مبهم مطرح کرده ولی در مقام رفع نقص صرفاً خواسته فوق را مطرح کرده است.
ابطال بند 4 از شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبین ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی در سال 98-97
61 - 70 of 2040