علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال نامه شماره 3/1083/ی مورخ 4/2/1387 
ابطال مصوبه وزارت علوم در خصوص جدول درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی مورخ 14/6/96 
ابطال بند 5 بخشنامه شماره 278 – 18/1/97 معاونت درمان
ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 ( به استثنای تبصره یک ) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل
ابطال نامه شماره 26990/1/93 – 30/6/1393 رییس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری به رییس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی
ابطال مواد 3 ، 28 و بند 4 ماده 31 ، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391
ابطال قسمت آخر بند 3 بخشنامه شماره 56 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
ابطال بخشنامه شماره 210/19419 مورخ 27/4/1396 رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی
ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396  
ابطال شیوه نامه « موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارمندان » مصوب شورای معاونین وزارت نفت ، مورخ 14/12/96 ، موضوع ابلاغیه های شماره 4014/ص/م مورخ 20/12/96 و اصلاحیه شماره 4024/ص/م مورخ 21/12/96  
51 - 60 of 1825

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.