نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
ابطال تبصره های 1 ، 2 و 6  ماده 2 ، تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
ابطال بند 6 تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 مصوب 26/8/1393
ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی به شماره گ59/001/33 – 18/10/1396
ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 10-201 مورخ 10/4/1396 که طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است.
ابطال صورتجلسه بیست و هفتمین نشست شورای آموزش داروسازی مورخ 7/11/1394 در حذف رشته تحصیلی نظارت بر امور دارویی
ابطال بند 39 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب 1387
ابطال نامه 26897 – 17/2/93 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
ابطال بخشنامه 2390/55/9 – 18/3/1392 ( تسهیلات طرح مسکن مهر )–
ابطال مواد 1 تا 5 دستورالعمل نحوه محاسبه امتیازات و اعطای رتبه های تشویقی مصوب 4؍6؍94 هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبه مورخ 12؍7؍95 کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری بانک مرکزی
51 - 60 of 1745

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.