اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال دستورالعمل تأمین و پرداخت هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیأت وزیران
ابطال ابلاغیه شماره 200640 مورخ 26/4/97 سازمان اداری واستخدامی کشور
دستور ششم جلسه مورخ 5/5/92 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
ابطال نامه های 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 و 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران
ابطال بخشنامه‌ی شماره 32؍710 مورخ 12؍9؍1397 وزارت آموزش و پرورش
 ابطال بند آخر بخشنامه شماره10؍710 مورخ 20؍03؍98 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش
ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 1398 در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده
ابطال بندهای 1-2-4 و 2-2-4 مصوبه مورخ 29/11/1393 شورای عالی ترافیک (همتا) ابلاغی به شماره 35412 مورخ 19/3/1394 وزیر کشور موضوع یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
ابطال دستورالعمل شماره 720-173-9020 مورخ 23/2/97 رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب قم
51 - 60 of 2040