اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 2 ، 4 و 5 مصوبه شماره 6602/96 – 19/9/96
ابطال ماده 14 عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی سال 96
ابطال مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 95
ابطال مصوبه 6081/91/30/2- 15/11/1391 عوارض کسب و پیشه صنفی
ابطال مصوبه 31129 – 4/11/91 ( هزینه های دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی
ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال 94 و عوارض پیش آمدگی جدول 2-20 صفحه 43
ابطال تبصره 5 بند 1- الف دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد و دکتری سال 98
ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیأت وزیران 
ابطال عبارت « صرفاً برای یک مقطع و یک بار » و بندهای (د) و (هـ) تبصره 2 ماده 52 و تبصره های 3 و 4 ماده 52 آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) مصوب 22؍5؍97
ابطال بخشنامه شماره 1605452–11؍10؍1396 سازمان برنامه و بودجه کشور
51 - 60 of 2009