علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه 55516/01/0017/96/5 مورخ 22/3/1396 بانک ملی در مورد دریافت کارمزد خدمات بانکی از حساب های دولتی
ابطال نامه های شماره 5992/200 – 20/4/1393 ، 2620/200 – 13/2/1394 ، 3915/200 – 28/2/1394 ، 10935/200 – 21/5/1394 و 4217/200 – 22/3/1395 سازمان امور مالیاتی
ابطال بخشنامه شماره 43698/96 مورخ 6/3/1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ابطال الحاقیه ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره 71/104957 مورخ 14/9/1394  
ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت
ابطال نامه شماره 1489063 مورخ 10/8/96 سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال تصویب نامه شماره 112411؍ف؍52513 هـ – 26؍8؍94 هیأت وزیران 
ابطال ماده 18 سال 93 ، ماده 20 سال 95 ، ماده 19 سال 96 و ماده 20 سال 97
ابطال بخشنامه شماره 174704 مورخ 22؍7؍1394 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ابطال بخشنامه شماره 1318 مورخ 25/3/87 وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
41 - 50 of 1825

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.