نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال ردیف 28 مصوبات سال های 89 تا 93 ( به جز سال 90)  عوارض تابلو
ابطال بند 9-5 طرح جامع بخش چهاردانگه
ابطال جدول شماره 2 سال های 94 الی 95 عوارض مشاغل و حرف پزشکی
ابطال مصوبات به شماره 6643/93 – 20/12/93 و 102/94 – 19/1/94
ابطال بندهای (ذ)، (ر)، (س)، (ض) و تبصره آن، (ط)، (غ)، (ل) و (م) ماده 1 و بند (د) ماده 3 و بند (الف) ماده 4 و بندهای (ب) و (ت) ماده 6 و بندهای (ب)، (ت)، (ث)، (ج) ماده 8 و ماده 10 و بند (الف) ماده 11 و تبصره آن مصوبه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 16/5/95 در خصوص شرايط عمومي‌، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز و بند 4 مصوبه شماره 57222/ت 53367 ه مورخ 13/5/95 در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي
ابطال بخشنامه شماره 60715/60 – 7/3/1393 معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
ابطال نامه شماره 13730/97/م مورخ 17/4/97 معاون اداری – مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی - کاربردی  
ابطال مصوبه و فرمت قرارداد مربوط به ضوابط و تعرفه پذیرش و پخش آگهی های سال های 96-90
ابطال بخشنامه شماره 122155-29/6/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
ابطال بند یک بخشنامه شماره 31792؍200 مورخ 21؍6؍79 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
41 - 50 of 1745

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.