اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند های 5 ، 6 و 7 بخشنامه شماره 11034/6247/201 مورخ 15/11/1382
ابطال بندهای مربوط به عوارض مازاد تراکم و پذیره مسکونی موضوع صفحات 16 و 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر ایلام مصوب سال 1395
ابطال بندهای 4-18 (عوارض مازاد بر تراکم) و تعرفه شماره 2-3 و 2-4 و 2-5 و 2-6 (عوارض پذیره تجاری- اداری- صنعتی)
ابطال ردیف های 79 الی 82 از جدول لایحه بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی برای اجرا در سال 1397 در محدوده و حریم شهر
ابطال مصوبات شورای شهر ساری مربوط به سال های 93 تا 96 تحت عنوان عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص برای دفاتر اسناد رسمی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و شهرداری ساری و شورای اسلامی شهر ساری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 176-13/4/95
ابطال بند (2-1) نامه‌ی شماره 37988؍66؍1662؍کلی؍13؍96 مورخ 9؍10؍1396 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ابطال بخشنامه شماره 31560؍521 مورخ 29؍7؍92 مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان
ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127- 14/5/1388 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت
ابطال مصوبه هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پیشنهاد آقای مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ابطال حکم انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور مصوبه و حکم انتصاب و طرح خارج از نوبت شکایتدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
31 - 40 of 2048