علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 3 ماده 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96
ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال
ابطال بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 مورخ 27/10/1394 شورای اسلامی کرج
ابطال بخشنامه شماره 36739/12/2 – 21/5/1394 مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور
ابطال بند 7 تذکرات مهم آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 1396
ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 162862 ت 54057–21؍12؍95 هیأت وزیران
ابطال بند (ج) از بخش چهارم دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ( تیر ماه 1397 ) 
ابطال فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/1/96 مورخ 11/7/96
1- ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب 7/4/94 موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 2- ابطال بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) از 3-7 از ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آیین نامه اجرایی مزبور  
ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان
31 - 40 of 1779

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.