علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/4 – 27/11/95 و ماده 8 مصوبه 19607/96/5 – 17/11/96 و  (21640/96/5 – 14/12/96 ) 21809/96/5 – 15/12/96 عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی
ابطال بخشی از بند 33 صورتجلسه مورخ 9/3/96 کمیسیون که ناظر به تعداد پارکینگ جهت مطب پزشکان است.
ابطال بند (الف) از فصل دوم عوارض مازاد بر تراکم پایه سال 95
ابطال تعرفه عوارض سالهای 94-95-96 در خصوص عوارض مازاد بر تراکم
بند 5 ماده یک از مصوبه شماره 11674/1907/160 مورخ 4/5/93 تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران
ابطال مصوبه شماره 159104-21/1/92 (جلسه 210 مورخ 18/1/92) و به تبع آن مصوبه شماره 168023-23/9/92 (جلسه 226 مورخ 20/9/92) و مصوبه شماره 189175-23/2/94 (جلسه 246 مورخ 23/2/94) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س 547-15/4/94 معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب
ابطال 1- ماده 2، تبصره 3 ماده 2 و ماده 10 مصوبه مورخ 29؍1؍1397 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با موضوع «ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت» 2- ابلاغیه شماره 88–2؍20 مورخ 11؍2؍1397 وزیر نفت3- نامه شماره ت­ه­م؍64839 مورخ 17؍2؍1397 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت
اعتراض به تصمیم اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قیمت گذاری اراضی روستای شمس آباد استان خراسان جنوبی
ابطال ماده 2 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389
ابطال بند 8 بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و اصلاح سامانه دستورالعمل
31 - 40 of 1830

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.