اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 70766/60 مورخ 13/3/1397 وزیر صنعت ، معدن و تجارت
ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 14325/200
ابطال بند های 5 ، 6 و 7 بخشنامه شماره 11034/6247/201 مورخ 15/11/1382
ابطال بندهای مربوط به عوارض مازاد تراکم و پذیره مسکونی موضوع صفحات 16 و 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر ایلام مصوب سال 1395
ابطال بندهای 4-18 (عوارض مازاد بر تراکم) و تعرفه شماره 2-3 و 2-4 و 2-5 و 2-6 (عوارض پذیره تجاری- اداری- صنعتی)
ابطال ردیف های 79 الی 82 از جدول لایحه بهاء خدمات شهری مربوط به مشاغل مشمول غیر نظام صنفی برای اجرا در سال 1397 در محدوده و حریم شهر
ابطال مصوبات شورای شهر ساری مربوط به سال های 93 تا 96 تحت عنوان عوارض سالیانه فعالیت مشاغل خاص برای دفاتر اسناد رسمی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و شهرداری ساری و شورای اسلامی شهر ساری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 176-13/4/95
ابطال بند (2-1) نامه‌ی شماره 37988؍66؍1662؍کلی؍13؍96 مورخ 9؍10؍1396 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ابطال بخشنامه شماره 31560؍521 مورخ 29؍7؍92 مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان
21 - 30 of 2040