اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ 26/9/1397
تقاضای ابطال بند (ب) از ردیف 2 مصوبات کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو در جلسه شماره 47 مورخ 15؍12؍96
ابطال بند 1 بخشنامه شماره 31928/113/323/73 مورخ 7/4/1391 مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران
ابطال بخشنامه شماره 10536/56 مورخ 28/1/1398 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شماره 502/98/200 مورخ 18/2/1398 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 149335/98 مورخ 10/2/1398 گمرک جمهوری اسلامی ایران
ابطال مواد 3 و 8 و 10 دستورالعمل شماره 4797/260/د – 15/6/1391 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان
ابطال مصوبه 22/12/95 شورای عالی معادن در مورد اصلاح پایه های حقوق تاریخ ابلاغ 30/2/96 شماره 55924/60
ابطال بخشنامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 سازمان امور مالیاتی
ابطال آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی
ابطال بند 5 مصوبه مورخ 27/7/1395 کمیسیون نظارت شهرستان ری
ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 123440/ت51533 هـ مورخ 22/9/1394 و شماره 140171/53607 هـ مورخ 11/11/1395 هیأت وزیران
11 - 20 of 2040