نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال نامه شماره 400/49513 مورخ 8/10/95 معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد حق الزحمه بازرسان و اعضای علی البدل هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی و ساختمان استان ها
ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی 
1- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 87675؍001234 مورخ 30؍9؍1366 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 2- ابطال آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 29؍6؍1394
ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به شماره 23510؍ت؍18060 مورخ 10؍8؍1378 هیات وزیران 
ابطال تبصره ماده 30 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396( موضوع تصویبنامه شماره 5713 ت 54175هـ مورخ 26؍1؍1396 هیأت وزیران)
ابطال کامل فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب با موضوع آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای معرف کاربری سال 96
ابطال مصوبه به شماره 24394/ش الف – 14/11/85 عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتها و نمایندگی بیمه
ابطال ماده 11 تحت عنوان عوارض بر تغییر کاربری ها ( حق ارزش افزوده حاصله از تغییر کاربریها ) سال 93
ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 96 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 97
ابطال بند 8-5-الف ضوابط و مقررات تفصیلی شهرستان سبزوار در مورد معابر بن بست مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 5-1 مصوبه طرح توسعه و عمران ( جامع ) شهر سبزوار  
11 - 20 of 1737

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.