نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال 1396
ابطال بند یک صورتجلسه 17/11/95 کمیسیون ماده (5) طرح تفصیلی شهر اردبیل
ابطال مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان به شماره 557124 مورخ 22/3/1395 و ابطال صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ 5/8/1395
ابطال بخشنامه شماره 100/1276 مورخ 26/12/1368، بخشنامه شماره 100/31/52535 مورخ 23/8/1379 و دستورالعمل مورخ 13/11/1379 وزارت نیرو، نامه شماره 10355 مورخ 18/1/1383 وزارت صنایع و معادن، نامه شماره 100/14817 مورخ 3/4/1383 شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه‌داران و کلّیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده‌ رود به غیر از حقابه‌داران
ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی 
ابطال مصوبه جلسه 111 هیأت عالی نظارت مورخ 19/2/1395 و ابطال بند 3 پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/5/1395
ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 موضوع جلسه بیستم مورخ 27/1/1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل شماره 217/40000 مورخ 14/12/93 و دستورالعمل شماره 57/40000 دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود.
ابطال نامه شماره 400/49513 مورخ 8/10/95 معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد حق الزحمه بازرسان و اعضای علی البدل هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی و ساختمان استان ها
ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی 
11 - 20 of 1745

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.