آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 320465/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 13/09/1397
1- ابطال کل تصویب نامه شماره 76294؍ت36095هـ - 10؍4؍88 و 2- ابطال عبارت "فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 76294؍ت36095 هـ مورخ 10؍4؍1388"  از تصویب نامه شماره 24385؍ت56165 هـ - 1؍3؍98 هیأت وزیران  
1- ابطال بند 10 (از شرایط عمومی استخدام) از بخش اول (توضیحات عمومی) و 2- ابطال بند 2 بخش تذکرات مهم  از دفترچه راهنمای ثبت نامه چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 1396
ابطال دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل رسته بهداشتی، درمانی، ابلاغی مورخ 22؍11؍1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 ابطال نامه شماره 10283 – 16؍3؍95 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
ابطال بند 3 مکاتبه شماره 727؍42؍80؍96 مورخ 8؍5؍96 دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان 
ابطال بخشنامه شماره 1538390 مورخ 7؍9؍96 سازمان اداری و استخدامی کشور 
ابطال نامه شماره 23863/231د مورخ 10/5/1397
1- ابطال تصویب نامه شماره 124416/ت 56056 - 21/09/1397 هیات وزیران 2- ابطال دستورالعمل شماره 381320/97 - 26/10/1397 مصوب بانک مرکزی 3- ابطال تصویب نامه شماره 62/ت56408 – 5/1/1398 هیأت وزیران 
ابطال ماده 2 و 3 دستورالعمل های شماره 135579/ت5388 و شماره 372438/95
11 - 20 of 2665