نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 7 تذکرات مهم آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 1396
ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 162862 ت 54057–21؍12؍95 هیأت وزیران
ابطال بند (ج) از بخش چهارم دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ( تیر ماه 1397 ) 
ابطال فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/1/96 مورخ 11/7/96
1- ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب 7/4/94 موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 2- ابطال بندهای (الف) از 1-7 و بند (الف) 2-7 و بند (الف) از 3-7 از ماده 7 شیوه نامه 30/4/97 موضوع آیین نامه اجرایی مزبور  
ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان
ابطال رأی شماره 2089/4/30 – 24/3/74 هیات عمومی شـورای عـالی مـالیاتی در خصوص تحقق درآمد بابت فروش سرقفلی با تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره
نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016/56 – 29/4/94
ابطال بند 1 بخش 13 فصل 2 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 95
ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تصویب نامه 40390/ت 177 مورخ 13/3/68 هیأت وزیران 
1 - 10 of 1745

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.