فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /97/3689  

موضوع:

لغو ( ابطال ) دستورالعمل شماره 13/72764 مورخ 7/3/97 و مصوبه 30/5/75 هیأت امنای مرکزی ملی استعدادهای درخشـان وزارت آموزش و پرورش در خصوص اخذ حق الثبت 00/000/40 ریال از دانش آموزان پایه هشتم به صورت اجباری

تاریخ:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010495                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/3689      شماره دادنامه: 9809970906010495           تاریخ: 30/7/98                 

* شـاکــی : آقای حسن اسدی فرزند مراد

*طرف شکایت :  مرکز ملی استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : لغو ( ابطال ) دستورالعمل شماره 13/72764 مورخ 7/3/97 و مصوبه 30/5/75 هیأت امنای مرکزی ملی استعدادهای درخشـان وزارت آموزش و پرورش در خصوص اخذ حق الثبت 00/000/40 ریال از دانش آموزان پایه هشتم به صورت اجباری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخـواستی به طرفیت مرکز ملی استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش به خـواسته ابطال دستورالعمل شماره 13/72764 مورخ 7/3/97 و مصوبه 30/5/75 هیأت امنای مرکزی ملی استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش در خصوص اخذ حق الثبت 00/000/40 ریال از دانش آموزان پایه هشتم به صورت اجباری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل شماره 13/72764 مورخ 7/3/97

مدیریت آموزش و پرورش منطقه ... تهران

موضوع : اعلام میزان حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 1398-1397

سلام علیکم ، با استناد به مصوبه هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ، میزان حق الثبت دریافتی برای سال تحصیلی 98-97 به شرح زیر اعلام می گردد :

ردیف

عنوان

مبلغ حق الثبت ( به ریال )

1

حق الثبت دوره اول متوسطه ( دخترانه )

000/000/38

2

حق الثبت دوره اول متوسطه ( پسرانه )

000/000/40

3

حق الثبت دوره دوم متوسطه ( دخترانه ) پایه دهم و یازدهم

000/000/54

4

حق الثبت دوره دوم متوسطه ( پسرانه ) پایه دهم و یازدهم

000/000/59

5

حق الثبت دوره دوم متوسطه ( دخترانه ) پایه دوازدهم

000/000/64

6

حق الثبت دوره دوم متوسطه ( پسرانه ) پایه دوازدهم

000/000/69

 

1- مجوز برگزاری و تعیین میزان مبلغ هزینه فوق برنامه دوره تابستان با ارائه برنامه از سوی مدیر مدرسه به تفکیک عناوین فعالیت ها و کلاس ها و رشته پس از بررسی اداره استعدادهای درخشان شهر تهران صادر می گردد.

2- تخفیف در دریافت حق الثبت با درخواست کتبی اولیاء و تائید شورای مالی مدرسه و اداره سمپاد در چهارچوب مقرات مربوطه اعمال می شود.                                      عباسعلی باقری – مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران

مصوبه مورخ 30/5/1375 هیأت امنا سازمان در ارتباط با میزان حق الثبت مراکز آموزشی سازمان

" حق الثبت دانش آموزان مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، معادل پنجاه درصد مبلغ بخشنامه مربوط به ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی هر شهر تعیین می گردد.

- سازمان به تناسب وضعیت مالی افراد می تواند از کف تعیین شده عدول و حداقل مبلغ مورد تشخیص را دریافت نماید.

- به افراد مستعد پذیرفته شده که با مشکلات مالی رو به رو هستند ، علاوه بر عدم دریافت وجه ، در صورت لزوم از محل حق الثبت کمک خواهد شد. "

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی یکی از اولیاء دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان تهران می باشد که دستورالعمل معترض عنه در خصوص اخذ اجباری 40 میلیون ریال حق ثبت نام از دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان های دوره متوسطه را بر خلاف اصل 30 قانون اساسی می داند و مدعی است این مبلغ به عنوان حق ثبت نام اخذ می گردد و جدای از مبالغی است که از بابت برگزاری فوق العاده ها از دانش آموزان اخذ می نمایند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش  به موجب لایحه شماره 97-3689-3 مورخ 4/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً شاکی موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات را عنوان ننموده و از این جهت محل اشکال است. ثانیاً ابطال مصوبه 30/5/75 هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به موجب رأی شماره 1434 و 1433 و 1432 مورخ 5/12/86 هیأت عمومی آن دیوان خلاف قانون تشخیص نگردیده و ابطال نشده لذا اعتبار امر مختومه دارد. ثالثاً بر اساس ماده 7 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، تصویب بودجه و ضوابط مالی سازمان در صلاحیت هیأت امنا بوده و در راستای همین اختیارات قانونی در خصوص اخذ شهریه اتخاذ تصمیم نموده لذا تعیین شهریه وفق مقررات انجام پذیرفته تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 13/72764 مورخ 7/3/97 و مصوبه 30/5/75 هیأت امنای مرکزی ملی استعداد درخشان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اخذ حق الثبت در مدارس سمپاد از حیث مغایرت با اصل 30 قانون اساسی مبنی بر لزوم رایگان بودن آموزش در دوره متوسطه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 7 اساسنامه سازمان ملی استعدادهای درخشان هیأت امناء سازمان واجد اختیار در خصوص مورد شکایت است. ثانیاً هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در مورد مشـابه به شـرح رأی شماره 361 – 21/5/92 دریافت حق الثبت از دانش آموزان مدارس سازمان استعدادهای درخشان را مغایر قانون تشخیص نداده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری