فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3388       

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 306-95 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض منصوبات

تاریخ:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010302              

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3388             شماره دادنامه: 9809970906010302              تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : آقای مهدی باقریان خوزانی فرزند غلامرضا

* طرف شکایت : شهرداری شاهین شهر

* مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 306-95 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض منصوبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری شاهین شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 306-95 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض منصوبات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه 306- 95  - شهرداری شاهین شهر

موضوع تعرفه : عوارض منصوبات

معادله محاسبه عوارض :

T = F + ( H × 40 A )

توضیحات محاسبه عوارض :

1- کلیه منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی ، مخابراتی ، اینترنتی ، کیوسک تلفن ، دکل های برق و موارد مشابه این تعرفه می باشند.

2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ( به غیر از آنتن تلویزیون مسکونی ) به علت استفاده از فضای شهری برای انتشار و یا دریافت هرگونه امواج موظفند قبل از هر گونه اقدام در خصوص نصب سازه های مذکور نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه اقدام و مجوز لازم را بر طبق ضوابط ، از واحد شهرسازی اخذ نمایند. این مجوز دارای 5 سال اعتبار از زمان صدور بوده و در صورت موافقت شهرداری تمدید آن برای دوره های 2 ساله بلامانع خواهد بود. ضمناً در زمان تمدید ، عوارض فوق جهت تمدید 2 ساله بر مبنای    قیمت روز این تعرفه اخذ خواهد شد.

3- منظور از F عدد ثابت صدور مجوز به مبلغ 000/000/16 ریال برای سال 1395 بوده که برای سالهای بعد 15% نسبت به سال قبل به آن اضافه خواهد شد و A ضریب عنوان شده در تعرفه 103-95 می باشد که مقدار   آن برابر با 100% خواهد بود.

4- منظور از H یا ارتفاع بالاترین نقطه سازه بر اساس متر می باشد و در خصوص آنتن های منصوبه بر روی پشت بام ، ارتفاع بین صفر صفر خیابان و کف آنتن بر مبنای   محاسبه خواهد شد.

5- کلیه سازمانها به مانند برق ، مخابرات و غیره بایستی برای ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان اینگونه آنتن ها ، مجوز شهرداری را کتباً دریافت نمایند. در غیر این صورت در خصوص عوارض مذکور با متقاضی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

6- کلیه مالکین که منصوبات فوق بر روی املاک آنان نصب می باشد موظفند قبل از اتمام مهلت مجوز نسبت به تمدید آن طبق بند 2 این تعرفه ( در صورت تأیید شهرداری ) اقدام نمایند و در صورت گذشت مهلت مربوطه موظفند عوارض معوقه را بر طبق بند 2 این تعرفه به قیمت روز پرداخت تا شهرداری نسبت به تمدید مجوز آنان برای 2 سال بعد اقدام نمایند.

7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سازمانها و ادارات دولتی که قبل از تصویب عوارض این تعرفه مبادرت به نصب تجهیزات مربوطه نموده اند ، موظفند ضمن اخذ مجوز نسبت به پرداخت عوارض به مبلغ آخرین تعرفه ناشی از بند (2) این تعرفه از تاریخ تصویب به بعد اقدام نمایند.

8- عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و در صورتیکه این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد ، متقاضی نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق الذکر حق بهره برداری استفاده ماهانه استفاده از محل را بر مبنای پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده برای هر ماه پرداخت نماید.

9- در صورت جمع آوری تأسیسات مربوطه توسط مالک مجوز آن ابطال و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد. ضمناً مجوزهای صادره قابل نقل و انتقال بر روی سایر املاک نخواهند بود.

10- طرح پرونده تخلفات ساختمانی سازه های نصب شده در کمیسیون ماده (100) و تعیین و اخذ جریمه ، مانع از دریافت عوارض این تعرفه نخواهد بود.

11- عوارض فوق برای کلیه مالکین منصوبات ( گذشته ، حال و آینده ) لازم الاتباع می باشد و صدور مجوز به معنای تغییر کاربری و استفاده دائمی از فضاهای مازاد 60% طول عرصه و یا ارتفاع برای سایر سازه ها نبوده و در صورت اعلام سازمانهای ذیربط به مانند شهرداری ، محیط زیست و غیره مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده از آنها ، این منصوبات بایستی جمع آوری و شهرداری نسبت به استرداد مبلغ زمانهای باقیمانده مجوز اقدام خواهد نمود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- با عنایت به اینکه ارائه خدمات توسط شرکت های مخابراتی محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نمی باشد و با توجه به خدمات ملی شرکت مخابرات عوارض وضع شده از نوع عوارض محلی نمی باشد.

2- عوارض باید در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد در حالی که شهرداری در خصوص آنتن ها و دکل های مخابراتی خدماتی را ارائه نمی کند. لذا وضع عوارض بدون ارائه خدمات فاقد وجاهت قانونی می باشد.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رأی شماره 1796 الی 1805 و 1806 مورخ 29/10/93 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از دکل های مخابراتی صادر نموده است.

لذا با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به مواد 38 – 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 97-3388-4 مورخ 28/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- عوارض موضوع شکایت توسط شورای اسلامی شهر و بابت نصب دکل در معابر و فضای عمومی و فضای سبز مصوب شده لذا دارای وصف عوارض محلی می باشد.

2- شورای اسلامی شهر در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران مصوب 1/2/75 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض نموده است.

3- عوارض موضوع شکایت در راستای تأمین بخش از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر می باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به صلاحیت شورای اسلامی در تصویب عوارض مصوبه معترض عنه رد شکایت مورد استدعاست./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 306-95 شهرداری شاهین شهر تحت عنوان عوارض منصوبات مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای سال 95 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری