فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1905    

موضوع:

ابطال بند 10-2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ:

سه شنبه 5 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010258                

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1905            شماره دادنامه: 9809970906010258                 تاریخ: 5/6/98

* شـاکــی : آقای مجید قره باغی

*طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 10-2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت به خواسته ابطال مصوبه ذکر شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 10-2 :

« دانشجویان مشمول ماده 2 در مقطع کاردانی فقط یکبار و در مقطع کارشناسی نیز فقط یک مرتبه و آن هم صرفاً برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود می توانند از تسهیلات آموزشی موضوع این ماده در مقطع بالاتر استفاده کنند.»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی ، اعلام کرده است که بند 2 از ماده 10 مصوبه مورد شکایت به دلیل قید محدودیت زمانی ، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 8 منشور حقوق شهروندی است.

* توضیح اینکه شاکی ، ادعا کرده فارغ التحصیل ممتاز و رتبه اول رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران است که به دلیل ابتلا به بیماری ام اس به دلیل گـذشت بیش از یکسال از زمان فارغ التحصیلی ، موفـق به استفاده از آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به دلیل وجود محدودیت زمانی در استفاده از تسهیلات مذکور نشده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت به موجب لایحه شماره 1910/107 مورخ 1/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- با عنایت به اینکه ماده 2 آیین مورد شکایت ، مربوط به پذیرش بدون آزمون می باشد ، لذا ، داوطلبان متقاضی در آزمون شرکت نکرده و بر اساس معیار کسب رتبه اول در میان فارغ التحصیلان هم رشته ورودی و امتیازات ترجیحی و رعایت سایر شرایط آیین نامه می توانند از این سهمیه بهره مند شوند. بنابراین ، ذکر  عبارت « دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود » ، به این دلیل بوده که برای استفاده از این سهمیه ، بین فارغ التحصیلی و ادامه تحصیل در مقطع بعدی ، فاصله ای ایجاد نشده باشد.

2- با توجه به ظرفیت پذیرش محدود دانشجو در دوره کارشناسی ارشد که عموماً کمتر از 10 نفر می باشد و به استناد بند 6 ماده 2 آیین نامه مذکور ، این سهمیه حداکثر 10% از ظرفیت پذیرش هر یک از رشته ها / محل های کارشناسی ارشد و به صورت مازاد بوده که برای اکثر رشته ها فقط یک نفر را شامل می شود و هم چنین این سهمیه برای یک مرتبه و صرفاً برای سال تحصیلی بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی قابل استفاده می باشد. لذا ، تسری تسهیلات مذکور برای فارغ التحصیلان ادوار گذشته و عدم الزام شرط زمانی ، باعث افزایش بی رویه تعداد متقاضیان این سهمیه و تضییع حق داوطلبانی است که همان سال فارغ التحصیل شده اند.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

با عنایت به اینکه استفاده از مزیت ادامه تحصیلات تکمیلی بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی در هر دوره 10% تعیین شده بنابراین فارغ التحصیلان در همان دوره می توانند از 10 % سهمیه استفاده نمایند و در دوره های بعد سهمیه اختصاص به فارغ التحصیلان همان دوره دارد در نتیجه اینکه در مصوبه عنوان گردیده فارغ التحصیلان هر دوره در همان بازه اعتبار 10% سهمیه می توانند از آن استفاده کنند و برای سالهای بعد قابل استفاده نمی شود مغایر با بند 9 اصل 3 از حیث تبعیض ناروا نمی باشد بلکه منطبق با مساوات و پرهیز از تبعیض ناروا است. لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری